Program 2023

Årets program är fyllt med goda exempel på arbete med digital omställning. Du kommer också att få lära dig mer om möjligheterna med artificiell intelligens och vikten av digital beredskap. Välkommen ❤️

Tisdag 5 december

Partners och projekt presenterar sin verksamhet och goda exempel – både i Sara kulturhus och i den digitala expoytan i Coeo. Kom nyfiken!

Uppsnack – en dag fylld av hållbar utveckling och AI!

Våra moderatorer möter gäster i vår studio i Sara kulturhus i Skellefteå, vilka förväntningar har vi inför dagen?

Malin Bergvall och Andreas Skog, Region Västerbotten hälsar välkommen till Mötesplats Digitala Västerbotten 2023. 

Var står Västerbotten i den digitala utvecklingen och hur kan vi använda digitaliseringens möjligheter för en kul-tur-för-ändring?

Extraordinär samhällsomvandling kräver mod och kompisar

I Skellefteå har invånarna och samhället som helhet tagit ett modigt steg in i framtiden och upplever nu en extraordinär samhällsomvandling. Skellefteå har blivit en föregångare inom den unika samhällsomvandling som sker i Norra Sverige och, där alla delar av staden utmanas och utvecklas i en rasande takt. Här testar man nya idéer och innovativa lösningar för att hitta de vägar som leder till ett bättre samhälle och en mer hållbar plats för en förbättrad vardag. Skellefteå är inte rädd att bryta ny mark och skapa en framtid där hållbarhet och utveckling går hand i hand. I den här sessionen välkomnar Karin Degerfeldt, Skellefteå kommuns hållbarhetsstrateg dig till Skellefteå och konferensen och berättar om hur de är att vara mitt på vägen mot en hållbar plats för en bättre vardag. Läs intervjun med Karin Degerfeldt.

Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun

Samhällets digitala omställning – en feedbackloop mot social hållbarhet

Vad händer när fler är med och gör digitalisering? Vilka brobyggare och möjliggörare behövs för att uppnå twin-transition? Vad gör man när man samskapar och vilken data finns i de digitala fixarnas gömmor? Det här är en föreläsning om ekosystemet i samhällets digitala omställning och hur vi kan använda livslångt lärande och användardatadrivet arbete för en mer hållbar digital omställning. 

Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket

Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

SKR har i samarbete med landets kommuner drivit ett arbete med att ta fram en ny strategisk agenda ”Det kommunala handslaget” för välfärdens digitalisering. Nu tas en handlingsplan för handslaget fram, som syftar till att gå från ord till gemensam handling. Vad innebär handlaget för kommunerna i Västerbotten och hur kan vi samverka med SKR i arbetet med digital samhällsomställning? Läs mer.

Ola Odebäck, chef, avdelningen för ekonomi och styrning SKR

Partners och projekt presenterar sin verksamhet och goda exempel både på plats i Sara kulturhus och på sin exposida. Lyser det en röd prick finns någon med live!

15.00 Valbara seminarier

Seminariet genomförs på plats i Sara Kulturhus men sänds också online

Välkommen till ett inspirerande arbetsmöte för ett smartare Västerbotten!

Hur ska Västerbotten kunna leverera välfärd i framtiden? Och vilka nödvändiga beslut behöver fattas för att digitalisering ska möjliggöra omställning i hur vi ska bedriva välfärden? Handslaget för välfärdens digitalisering mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR och kommunerna kommer innebära ett stöd och en gemensam riktning, men vad kommer krävas av kommunerna för att kunna ta del av de insatser som ska ske?

I detta seminarium vill Ola Odebäck och Västerbottens Strategiråd för digitalisering fördjupa samtalet med beslutsfattare kring dessa frågor. 

Vi kommer också att presentera och samtala om hur den långsiktiga regionala verksamhetsplanen för digitalisering i samverkan kan samspela med den nationella färdplanen för digital utveckling. 

         

Ola Odebäck, chef, avdelningen för ekonomi och styrning SKR
Eleonore Hedman, kommunchef Norsjö kommun
Michael Carlberg Lax, CIO, strategiskt digitaliseringsansvarig, Skellefteå kommun
Magnus Rudehäll, chef digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten
Malin Bergvall, samordnare digitalisering, Region Västerbotten

Seminariet genomförs på plats i Sara Kulturhus men sänds också online

Guldmolnet – goda exempel från Västerbotten

Lyssna till de nominerade finalisterna till utmärkelsen Guldmolnet! 
Det nya priset Guldmolnet delas ut till en verksamhet, arbetsgrupp eller ett projekt, som med användaren i fokus har utvecklat en verksamhet med stöd av digitaliseringens möjligheter.

Årets finalister presenteras kring 20 november

Läs här om finalisterna från 2022

Att skickliggöra kommuner och regioner för omställning

I detta seminarium bjuds vi på inspiration från Kompetensforum för digital mognad som Adda driver på uppdrag av SKR. Det erbjuds till regioner, kommuner och deras bolag. I Kompetensforum möts akademi och praktik och kunskap skapas och delas. Ambitionen är att stärka och skickliggöra kommuner och regioner i deras omställning i en digital tid. Möt SKR, Adda och Umeå kommun som berättar om sitt deltagande i Kompetensforum. Läs mer om Adda – Lärande och verksamhetsstöd

   

Julia Larsson, teamledare, Adda Kompetens
Hanna Lundborg, handläggare, Sveriges kommuner och regioner
Thomas Molén, Chief Digital Officer, Umeå Kommun


Hur får vi nytta av digitaliseringen?

Här får du ett smakprov på innehållet i Kompetensforums utbud, på temat nyttorealisering! Amanda Sundberg berättar om modellen nyttokalkylen och varför det är viktigt att räkna på och hämta hem nyttor i förändringsarbete. Amanda går översiktligt igenom nio steg för att ta fram en nyttokalkyl och berättar om det stöd som finns för att lyckas. Till exempel att Nyttokalkylen finns som on demand-utbildning och den ingår i Kompetensforum!

Amanda Sundberg, analytiker Inera

Digitalisering av föreningslivet – för stärkt folkhälsa och demokrati

Hur använder vi digitaliseringens möjligheter för att stärka folkhälsa, fysisk aktivitet och lusten att engagera sig i föreningslivet? Det finns en stor potential i att komplettera föreningslivets nuvarande fysiska infrastruktur med en digital motsvarighet för att öka möjligheterna till fysisk aktivitet.  Digitaliseringen kan  innebära nya möjligheter både rumsligt och tidsmässigt för att utöva idrott, ett exempel är att armbrytningsverksamhet kunnat hållas i Sorsele, trots att tränaren befunnit sig i Storuman.

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna

Region Västerbotten är mitt i en grundläggande förändring av sjukvårdssystemet. Vår övergång till nära vård med stöd av digitalisering är en strategisk satsning för att stärka din ställning som patient och för att involvera dig i att skapa en mer kostnadseffektiv, tillgänglig och samordnad vård som gäller för alla.


Alltid nära – Invånartjänster i Region Västerbotten

1177 Direkt Västerbotten, bokning via nätet, digitala vårdmöten och digitala formulär är några exempel på hur Region Västerbotten ökar tillgången till användarvänliga tjänster. Dessa tjänster ökar invånarnas delaktighet och underlättar kontakt med vården. Det patienten kan göra själv frigör tid så att vårdpersonal istället kan fokusera på att ge mer personlig och kvalitativ vård till de patienter som behöver det mest.

 

Camilla Nilsson, Region Västerbotten
Emma Sjöström, Region Västerbotten


Cosmic – nytt journalsystem, vad innebär det för mig som invånare eller patient?

Cosmic är kärnan i vårdens nya vårdinformationsstöd som införs i Region Västerbotten samt 8 andra regioner under 2024. Det är en sammanhållen digital vårdmiljö som innehåller stöd för verksamhetens behov, med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Resultatet är EN strukturerad journal, smidigare administration, mindre dubbeldokumentation, bättre överblick och helhetsbild och färre inloggningar vilket sammantaget skapar nytta för både invånare och medarbetare.

Marilene Liström, Region Västerbotten

Automation och Chat GPT + kommunens eget data = ökat värdet av e-tjänster.

Automation och AI ger möjligheter att skapa en effektiv och innovativ välfärd – men vad är viktigt att tänka på för att skapa värde med kommunens data?

Örnsköldsviks och Vilhelmina kommun berättar om exempel där de börjat använda Robot/RPA och Chat GPT på kommunens eget data, policys och riktlinjer inom allt ifrån lönehandläggning, personalfrågor, medborgarförslag till medgivande på vaccinationer, och även kombinerat denna utveckling med e-tjänster.  Vilka värden ser de att de kan uppnå och vilka tips har de till andra som vill göra ett liknande arbete?

Vilhelmina kommer även att berätta om ett spännande projekt kopplat till IFO/Barn och Unga, där kommunen tillsammans med Värmdö kommun, IMY och SKR skall utvärdera digitala enheter för realtidstranskribering och handläggning med hjälp av AI.

   

Thomas Kvist, projektledare Region Västerbotten leder samtalet med
Dennis Moström, digitaliseringsstrateg Örnsköldsviks ko
mmun och
Tomas Nybrand, utvecklingsstrateg, Vilhelmina kommun

Ansvarsfull digitalisering

Inom ramen för projektet Etisk AI  har Skellefteå kommun och Umeå universitet arbetat med säkerställa styrning av ny teknik för att skapa tillit i samhället och förhindra oförutsedda negativa effekter, samt förbereda för kommande AI-reglering. En del av arbetet har bestått i att samla insikter kring hur invånare upplever att AI skulle kunna utgöra både hot och möjlighet när man utvecklar samhällsservice.

Vad finns det för lärdomar kring hur vi kan inkludera politik och invånare i utveckling av policyarbetet vid införande av ny teknik  – hur får vi till i praktiken ett arbetssätt där etik blir en naturlig del i utveckling?

 

Michael Carlberg Lax, Chief Information Officer, Skellefteå kommun
Rasmus Zamore, Informationssäkerhetsamordnare, Skellefteå kommun berättar.

Kan artificiell intelligens rädda välfärden?

Mer information är på väg <3

En glittrande kväll på nyöppnade Cinco i Skellefteå
med underhållning och presentation av Guldmolnet-vinnarna.

Under denna spännande mingelmiddag kommer vi att mötas och bland annat samtala om hur artificiell intelligens förändrar förutsättningarna för näringsliv och kreativa och konstnärliga näringar.

TIDA – Vinnare av Guldmolnet 2022

Vision för framtiden

Tillsammans tar vi ut ny riktning i arbetet med digitalisering och innovation. SKR, Adda och Inera presenterar ett "Handslag för välfärdsutveckling".

Bli inspirerad!

Ta del av goda exempel på digitalisering som gör skillnad. Du träffar Guldmolnetfinalisterna i seminarieprogrammet!

Onsdag 6 december

Partners och projekt presenterar sin verksamhet och goda exempel – både i Sara kulturhus och i den digitala expoytan i Coeo.

Uppsnack – en dag fylld av digital beredskap och omställning!

Våra moderatorer möter gäster i vår studio i Sara kulturhus i Skellefteå, vilka förväntningar har vi inför dagen?

Att möta det okända med förnyelse och transformation

Digital resiliens har aldrig tidigare varit mer aktuellt. Hur kan vi hantera möjligheter och utmaningar med nya tekniker och säkerhetshot? Carl Heath talar om förutsättningarna för ett tryggt och resilient samhälle i en digital tid. 

Carl Heath, fokusledare för området resilienta informationssystem RISE

Digital beredskap i Västerbotten

Pandemin visade oss att kriser ofta är regionala och lokala. Hur förbereder vi oss i Västerbotten för att vara rådiga över våra egna informationssystem och digitala infrastruktur?

Den nationella aktören Stadsnätsföreningen talar tillsammans med vår regionala aktör och beredskapssamordnare AC-Net.

   

David Lindström, Verkställande Direktör AC-Net 
Per Fröling, Ansvarig regional samverkan, Stadsnätsföreningen
Simon Bindner, Digital Workplace Architect, Telia Cygate

Partners och projekt presenterar sin verksamhet och goda exempel på sin exposidai Coeo och på plats i Sara kulturhus.

10.10 Valbara seminarier

Seminariet genomförs på plats i Sara Kulturhus men sänds också online

Digital beredskap i Västerbotten
Vi fortsätter samtalet kring digital beredskap i Västerbotten. I en digital värld där vi förväntar oss att ha tillgång till digitala system och information behövs också en lokal beredskap där vi kan säkra kompetens och personella resurser för att inte våra medborgare ska drabbas i händelse av kris.

David Lindström, vd AC-Net 
Företrädare från kommunerna i Västerbotten
Eva-Marie Marklund, bredbandskoordinator, Region Västerbotten

Delade värden genom ny affärsmodell möjliggör omställning

Just nu utvecklas Umeås största detaljplan – stadsdelen Tomtebo strand. Här ska bland annat 3 000 bostäder byggas som alla blir en del av ett gemensamt energisystem där alla inom stadsdelen kan bidra till att sänka klimatpåverkan och kostnader.

Umeå Energi har tagit fram Sharee, en incitamentsdriven affärsmodell, som fördelar värden mellan energiproducenter, konsumenter och övriga aktörer för att uppnå högsta möjliga klimatnytta och kostnadseffektivitet. Den bäddar också för en ny typ av samarbeten, där fokus ligger på hur vi med gemensamma krafter och fortlöpande samverkan åstadkommer så låg koldioxidbelastning som möjligt. Den klimatutmaning vi står inför kräver att vi ställer om, att vi samverkar och att vi vågar utmana begränsningar med dagens lösningar sett till såväl teknik som affär.

Magnus Stenvall, affärsutvecklare Umeå Energi
Frida Strindlund, affärsutvecklare, Umeå Energi

 

Visualiseringens kraft bidrar till hållbara människor

Den psykiska ohälsan är idag ett skenande samhällsproblem. Årets mottagare av SKAPAs accelerationsstipendium Joakim Blomqvist på Västerbottensföretaget Insightgap har tagit sig an problemet genom att tillsammans med experter utveckla en onlinebaserad utbildning med förebyggande friskvård för psyket som alla kan ta till sig. 

Insightgap vill bidra till en värld där alla förstår sitt inre och sin psykiska hälsa. Genom att tillgängliggöra psykologisk kunskap verkar vi för en ökad balans och hållbarhet hos individer, organisationer och samhälle.

Joakim Blomqvist, VD Insightgap

Vilken nytta kan EDIH – DIN bidra med för kommuner och företag i Västerbotten?
Digital Impact North, DIN, är en av de innovationshub som möjliggör digital transformation för företag och offentlig sektor så att de ska bli mer konkurrenskraftiga på en europeisk marknad.
Vilken nytta kan EDIH – DIN bidra med för kommuner och företag i Västerbotten?
 
 
Ulf Hedestig, universitetslektor Informatik Umeå universitet

Martin Bergvall, förbundschef Akademi norr

 
Digital kompetens för omställning i små företag i Västerbotten
Region Västerbotten har kartlagt den digitala kompetensen hos små företag i Västerbotten, hur ser den ut och vilken kometens behövs för att utveckla affärsmodeller och arbetssätt?
 

.

Bengt Strömgren, strateg Digitalisering och innovationsledning Region Västerbotten
Lena Bieblad, samordnare Digitalisering och innovationsledning Region Västerbotten

I detta seminarium vill vi inspirera till att se möjligheterna och utbyta erfarenheter mellan små och stora kommuner för att ta nya steg mot det Digitala Västerbotten. Informationshantering möjliggör digital transformation! 

Smart informationshantering och smarta arbetssätt
Simon Binder inleder med att konkretisera hur vi kan dra nytta av säkra digitala arbetssätt och informationshantering utvecklad för att klara oförutsedda händelser.

Simon Binder, Arbetsplats- och säkerhetsarkitekt, Telia Cygate

Hur tar informationshanteringsplaner och e-arkiv oss in i en digitaliserad framtid?
Kommunförbundet Lystkom har lyckats med en samupphandling som många har misslyckats med – att upphandla ett e-arkiv för kommunerna i Region 10. E-arkiv är en viktigt byggsten i den grundläggande struktur som en kommun behöver för informationshantering. 

Sara Grundström från Sorsele kommun och medlem av styrgruppen för upphandlingen berättar om processen framåt för att kunna lyckas hämta hem värde från systeminförandet.


Sara Grundström, kanslichef och kommunsekreterare Sorsele kommun

Informationshantering i den stora och lilla kommunen
Nordmaling och Skellefteå kommun delar med sig av sitt arbete med att utveckla informationshantering ger sina bästa tips om hur rätt arbetssätt och strukturer för informationshanteringen kan både förenkla, skapa nytta i verksamheterna och möjliggöra digitalisering.

.

Rasmus Zamore, informationssäkerhetssamordnare, Skellefteå kommun
Anna Hallgren, kommunsekreterare, Nordmalings kommun
Tobias Lundmark, Objektsledare Digital arbetsplats

CRANE – lägger grunden för en revolution gällande användning av hälsodata

Hur kan hälsodata användas för att skräddarsy behandling för kroniska sjukdomar i glesbygd?
Projektet CRANE syftar till att utveckla en integrerad egenvårdsmodell för att förbättra kroniska patienters välbefinnande. 

CRANE är ett europeiskt Horizon 2020 Pre-Commercial Procurement-projekt (PCP), vilket innebär att den offentliga sektorn utmanar industrin att stimulera utvecklingen av innovativa lösningar som är skräddarsydda efter dess behov. Läs mer på projektets webbsida, https://crane-pcp.eu/

Niclas Forsling, Projektledare GMC

Nytänkande styrning för den nära vårdenSedan 2022 genomförs ett utvecklingsarbete när det gäller nya sätt att styra och leda hälso- och sjukvårdens samt omsorgens resurser utifrån ett personcentrerat angreppsätt. Detta görs tillsammans mellan Region Västerbotten och länets 15 kommuner som ska främja optimal samverkan över insats- och huvudmannagränser. Arbetet sker på tre geografiska områden (de tre närsjukvårdsområdena) och bygger på de styrkor som identifierats. För alla tre områden är digitalisering en mycket viktig möjliggörare till att göra samverkan och förändringar i arbetssätt möjliga.’

 

Anna Wallgren, strateg Närsjukvårdsområde Umeå Region Västerbotten
Dag Norén, Governo
Brukarepresentant

Mötesplatser för innovation i stad och landsbygd
I Västerbottens kustland finns både eget kapacitet hos de större kommunerna för test och utveckling, så också innovationsfrämjare & inkubatorer för näringslivet – men hur understöds innovation i Västerbottens inland?  Och, kan det offentliga dra lärdom av spelindustrins angreppssätt? Utifrån två konkreta exempel från stad och landsbygd förs ett samtal kring dessa frågor.

Umeå kommun om att bygga förmåga för omställning och att gå från en stor stad till en storstad
Umeå kommun behöver bli ännu bättre på att möta samhällsutmaningar när Umeå växer. Att internt stärka kultur, struktur och förmåga, men också att bli bättre på att utforska, lära och testa i samverkan med invånare, civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga aktörer är viktiga förutsättningar för att kunna växa på ett hållbart sätt. Det nyöppnade ”Testhuset” är en datadriven testmiljö och en kreativ mötesplats som erbjuder innovationsstöd där vi tillsammans utforskar morgondagen.

.

Ellen Gran, innovationsledare Umeå kommun
Rebecka Janols, innovationsledare Umeå kommun

Arctic District of Innovation – En spelidé om innovationsfrämjande för landsbygd
Creative Crowd har i en förstudie tittar på förutsättningar för innovation på landsbygden i Västerbotten och identifierat ett antal utmaningar men också möjligheter där angreppssätt och arbetssätt från exempelvis spelindustrin kan användas. Med konceptet Arctic District of innovation har man en idé om att skapa bättre förutsättningar för innovation i landsbygd. Där kan enskilda landsbygdsinitiativ som Jörn Gamevillage, Tärnabyterassen och Ricklundsgården tar lead och utmaningar i glesbygd kan vändas till möjliggörare för innovation.

Lars Lindblom, Creative Crowd

Utifrån dessa två exempel samtalar vi om frågan
Vad kan tätort och landsbygd, kommun och näringsliv lära av varandra när både innovation för att lösa samhällsutmaningar och för ett utvecklat näringsliv i Västerbotten ska bli hållbar och systematisk?

Jenny Ferry, projektledare och samordnare av innovationsekosystemet i Västerbotten leder samtalet.

Föregångare i omställning

Skellefteå står inför en tillväxt av sällan skådat slag. Det är inte bara det att vi ska växa invånarmässigt med 25%, det etableras ny industri och många nya företag.

Skellefteå och norra Sverige ska vara med och leda den gröna omställningen. Hela västvärlden tittar mot oss.

Skellefteå buss har gått från att vara ett bussbolag till att bli ett kollektivtrafikbolag, nu siktar vi på att bli Skellefteå Public Mobility för att använda fordon, stadskärnor och vägar på ett mycket smartare sätt. Med hjälp av teknik och förändrade beteenden hos människor.

Skellefteborna ligger sämst till i landet när det kommer till att ta den egna bilen före kollektivtrafik eller cykel. Det ska vi ändra på genom att ge dem attraktiva möjligheter  till att åtminstone avstå den andra bilen. Vi ska göra det enkelt. Vi ska bli förstahandsvalet eftersom vi tror på bussarna som ryggrad i systemet tillsammans med framtida mikromobilitetslösningar och andra tjänster. Läs mer.

Marie Larsson, vd Skellefteå buss 

 

Västerbotten vill vara föregångare i omställning – hur gör vi för att ställa om med digitaliseringens möjligheter på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt?

I det Digitala Västerbotten är både kust och inland är inkluderade och det som är bäst för Västerbottningen är också bra för den enskilda organisationen. Hur tar vi ansvar tillsammans för framtiden?

Rickard Carstedt, regionråd för regional utveckling i Västerbotten
Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten

Passa på att boka in ett möte med dina nyfunna kontakter så fortsätter vi att utveckla världens bästa välfärd – tillsammans!

Digital beredskap

Hur bygger vi ett resilient samhälle där vi tar ansvar för både information och infrastruktur? Aktuellt och viktigt för din organisation.

Partners och projekt presenterar sin verksamhet och goda exempel på sin exposida. 

Föregångare i omställning

Västerbotten vill vara föregångare i den digitala och gröna omställningen - hur ska det gå till? Kom och bidra med dina perspektiv!

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan