Digitala seniortorget

Vad behöver äldre i Umeå kommun för att leva ett gott och självständigt liv? Det var frågan som ledde till flera initiativ inom Umeå kommun. Ett av dem var utvecklingen av Digitala Seniortorget – en inkluderande webbaserad tjänst som är lätt att ta del av oavsett digital vana, intresse och språk.

 Tjänsten fungerar som en digital anslagstavla och gör det enkelt att hitta inspirerande aktiviteter, föreläsningar, mötesplatser och frivilliga uppdrag i hela Umeå kommun. Genom en kartfunktion kan man se vilka aktiviteter som arrangeras i ett visst geografiskt område ur ett tillgänglighetsperspektiv. Geografiska data hämtas också in för att främja en socialt hållbar utveckling i Umeå kommun. Målet är att tillsammans med andra verksamheter, samarbetspartners och civilsamhället inspirera fler att delta i sociala sammanhang för ett aktivt och hälsosamt seniorliv.

Digitala Seniortorget kompletterar kommunens verksamhet Seniortorget, som ger tips och guidning för ett gott liv som senior i frågor som till exempel kost och motion, sociala aktiviteter, bostadsfrågor eller digitalisering i vardagen. Seniortorget arrangerar också föreläsningar, på plats och via livesändningar. Seniortorget samverkar med bland andra Frivilligcentralen, studieförbund, pensionärsorganisationer, Region Västerbotten, Umeå universitet och flera verksamheter inom Umeå kommun och civilsamhället.

Camilla Jägerving Isaksson är utvecklingsstrateg på Umeå kommun och var projektledare för Digitala Seniortorget. Hon har lång erfarenhet av att jobba med tjänstedesign och berättar att det har varit metoden för arbetet med plattformen. 

– Utifrån initiativet, som kom från målgrupperna, skapade vi en prototyp tillsammans som vi testade och utvecklade i omgångar enligt designprocessen. Bland annat frågade vi biblioteksbesökare hur de upplevde tjänsten. Är den lätt att förstå? Är den lätt att ta del av? Känns den trygg? Skulle tjänsten kunna inspirera fler att delta i sociala sammanhang? Vad behöver förtydligas och hur? Sju månader efter projektstart lanserade vi Digitala seniortorget, vilket känns helt fantastiskt!

Camilla Jägerving Isaksson berättar att webbtjänsten togs fram i samverkan med startupbolaget Umigotech, via inkubatorn Uminova Innovation, och i mycket nära samarbete med seniorer och arrangörer. 

– Vi ville tillsammans skapa en tjänst som är lätt att ta del av oavsett digital vana, intresse och språk, och underlätta för seniorer att hitta inspirerande aktiviteter, föreläsningar, mötesplatser och frivilliga uppdrag i hela Umeå kommun oavsett arrangör, berättar Camilla Jägerving Isaksson.

Har du något tips till andra som vill skapa framgångsrika digitaliseringsprojekt?

– Ja, det första är att formulera en bred utmaning: vilket behov ska vi tillsammans lösa? och utifrån utmaningen ta fram idéer.  Sedan är det viktigt att man involverar användarna i ett så tidigt skede som möjligt för utveckling och användartester av idéerna. Och gör inte en för bra prototyp innan du testar – då vågar folk inte säga vad de tycker, säger Camilla Jägerving Isaksson.

I projektgruppen för Digitala Seniortorget ingick:
Camilla Jägerving Isaksson, utvecklingsstrateg | Lena Kapstad, konsulent | Emil Djärf, Verksamhetsutvecklare | Camilla Söderlund, kommunikatör

Läs mer här:

Digitala seniortorget

Seniortorget

Vad behöver äldre i Umeå kommun för att leva ett gott och självständigt liv?

 

 

Till startssidan