Vi skapar en levande plats

Digitala Västerbotten arbetar med både bredd och spets för att driva den digitala utvecklingen framåt.

Vårt syfte är att skapa förutsättningar för enskilda medarbetare i offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhället i Västerbotten att vara delaktiga i den omvandling som digitaliseringen medför. Vi vill ta vara på digitaliseringens möjligheter till en hållbar välfärd och vi tror att samverkan är nyckeln till effekt.

Mötesplats Digitala Västerbotten syftar til att

  • Stärka nätverk mellan individer och organisationer 
  • Accelerera utveckling för individer och organisationer genom lärande och erfarenhetsutbyte 
  • Öka jämlikheten i den digitala utvecklingen 
  • Ge ny kunskap och insikt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar hos grupper som ännu inte är engagerade i frågan 
  • Ge en ökad kunskap om trender och omvärldsbevakning 
  • Vara en inspirerande och energigivande mötesplats som överbryggar organisatoriska gränser och som man gärna återkommer till


Mötesplats Digitala Västerbotten är ett treårigt projekt 2020 – 2022, som finansieras av Regionala Utvecklingsmedel (1:1-anslag), kommuner i Västerbotten och av privata företag via partnerskap.
 

Region Västerbotten, regional utveckling är projektägare och ansvarar för projektets genomförande i alla delar. Konferensen har genomförts årligen sedan 2017 och med över 200 deltagare på plats fysiskt, men i och med de restriktioner som infördes under våren 2020 beslutades det att konferensen istället skulle genomföras helt digitalt. Mötesplats Digitala Västerbotten 2020 och 2021 blev banbrytande på många sätt och fler deltagare än någonsin anmälde sig till konferensen. 

Anmäl dig här

14–15 december online och på plats i Umeå Folkets Hus.

Årets tema

”Västerbotten – en levande plats” är konferensens röda tråd. Att arbeta, lära och delta i det demokratiska samtalet i hela regionen möjliggörs genom digitala lösningar och digital kompetens.

Till startssidan