Vi skapar en levande plats

Digitala Västerbotten arbetar med både bredd och spets för att driva den digitala utvecklingen framåt.

Vårt syfte är att skapa förutsättningar för enskilda medarbetare i offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhället i Västerbotten att vara delaktiga i den omvandling som digitaliseringen medför. Vi vill ta vara på digitaliseringens möjligheter till en hållbar välfärd och vi tror att samverkan är nyckeln till effekt.

Mötesplats Digitala Västerbotten syftar till att

  • Stärka nätverk mellan individer och organisationer 
  • Accelerera utveckling för individer och organisationer genom lärande och erfarenhetsutbyte 
  • Öka jämlikheten i den digitala utvecklingen 
  • Ge ny kunskap och insikt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar hos grupper som ännu inte är engagerade i frågan 
  • Ge en ökad kunskap om trender och omvärldsbevakning 
  • Vara en inspirerande och energigivande mötesplats som överbryggar organisatoriska gränser och som man gärna återkommer till


Mötesplats Digitala Västerbotten 2023 är ett projekt som finansieras av regionala Utvecklingsmedel, kommuner i Västerbotten och av privata företag via partnerskap.
 

Region Västerbotten, regional utveckling är projektägare och ansvarar för projektets genomförande i alla delar. Konferensen har genomförts årligen sedan 2017 med fler än 1100 unika deltagare från närmare 80+ olika organisationer. 

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan