Om oss

Digitala Västerbotten arbetar med både bredd och spets för att driva den digitala utvecklingen framåt. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för enskilda medarbetare i offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhället i Västerbotten att vara delaktiga i den omvandling som digitaliseringen medför.Vi vill ta vara på digitaliseringens möjligheter till en hållbar välfärd och vi tror att samverkan är nyckeln till effekt.

Med projektet Mötesplats Digitala Västerbotten vill

  • Stärka nätverk mellan individer och organisationer 
  • Accelerera utveckling för individer och organisationer genom lärande och erfarenhetsutbyte 
  • Öka jämlikheten i den digitala utvecklingen 
  • Ge ny kunskap och insikt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar hos grupper som ännu inte är engagerade i frågan 
  • Ge en ökad kunskap om trender och omvärldsbevakning 
  • Vara en inspirerande och energigivande mötesplats som överbryggar organisatoriska gränser och som man gärna återkommer till


Konferens Mötesplats Digitala Västerbotten är ett treårigt projekt 2020 – 2022, som finansieras av Regionala Utvecklingsmedel (1:1-anslag), kommuner i Västerbotten och av privata företag via partnerskap.
 

Region Västerbotten är projektägare och ansvarar för projektets genomförande i alla delar. Konferensen har genomförts årligen sedan 2017 och med över 200 deltagare på plats fysiskt, men i och med de restriktioner som infördes under våren 2020 beslutades det att konferensen istället skulle genomföras helt digitalt. Mötesplats Digitala Västerbotten 2020 blev banbrytande på många sätt och fler deltagare än någonsin anmälde sig till konferensen. 

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling