Om oss

Mötesplats Digitala Västerbotten arbetar med både bredd och spets för att driva den digitala utvecklingen framåt. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för enskilda medarbetare i offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhället i Västerbotten att vara delaktiga i den omvandling som digitaliseringen medför.

Vi vill ta vara på digitaliseringens möjligheter till en hållbar välfärd och vi tror att samverkan är nyckeln till effekt. Med vår mötesplats vill vi sammanföra människor från olika delar av samhället, som kan bidra med sitt perspektiv och tillsammans bygga ett digitalt kompetent Västerbotten som kan möta framtiden med tillförsikt.

Kontakta oss

Projektledare 
IDA LAESTANDER
tel: 073 – 069 91 16
ida.a.laestander@regionvasterbotten.se

Program
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling