Program 2021

Mötesplats Digitala Västerbotten pågår lunch till lunch 7-8  december

Programmet kommer att spegla den digitala utvecklingen i Västerbotten och aktörer från länet, både offentlig sektor och näringsliv kommer att bidra till innehåll och erfarenhetsutbyte.

Mötesplats Digitala Västerbotten vill också skapa en scen för nationella och internationella aktörer av betydelse för den hållbara digitala utvecklingen i norra Sverige och vi samarbetar därför till exempel med myndigheter som DIGG och SKR-koncernen.

Har du inspel till programmet, kanske vill du hjälpa till med konferensen eller bidra med innehåll – hör av dig till Andreas Skog, Samordnare digitalisering, Region Västerbotten.

andreas.skog@regionvasterbotten.se

Ta gärna del av programmet för 2020

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling