Program Digitala december

Tillsammans med våra partners erbjuder vi 2023 ett aktuellt program inför mötesplatsen där du har möjlighet att fördjupa dig, nätverka och delta i intressanta seminarier och forumdiskussioner.

Programmet är öppet för dig som är anmäld till Mötesplats Digitala Västerbotten. Anmäl dig här!

Logga in i  vår sändningsplattform Coeo och ta del av vårt program under rubriken Digitala Västerbotten redan från 5 december. Välkommen!

Nu sammanfattar vi projektet ”E-tjänsteutveckling i samverkan” som arbetat med att digitalisera den kommunala samhällsservicen i fjorton kommuner i Västerbotten samt Arjeplog i Norrbottens län.

Projektet har producerat ett stort antal digitala tjänster men det är inte kvantiteten, utan kvalitén som utmärker sig mest. Projektet har arbetat aktivt med användarcentrerad design, insiktsarbeten, användartester och utbildningar parallellt med att utmana verksamheternas bakomliggande processer för en effektiv handläggning.

Karin Wikgren chef digitala kontoret Skellefteå kommun delar med sig av sina erfarenheter och ger konkreta råd och tips för en effektiv samverkan inom digitaliseringsområdet.

Även om vi har säkra systemstöd där informationen är skyddad så är ofta vi som medarbetare den största säkerhetsrisken.
Både som privatperson och medarbetare kan vi utsättas för falsk information och säkerhetsrisker via fejkmail.

På detta seminarium tar vi tillsammans reda på vad man ska vara uppmärksam på för att kunna identifiera fejkmail och andra metoder som används.

Medverkar gör Kim Schagerström digitaliseringssamordnare Umeå kommun, utbildare i projekt som höjer digital kompetens hos chefer och ledare samt administrativ personal.

Ända sedan starten 2016 har vi inom Bitoreq hävdat att automatisering kan bidra till att upprätthålla välfärden. Nu vet vi att det är så.

Det handlar framför allt frigörande av tid, men också om kvalitetssäkring. I detta seminarium visar vi hur kombinationen av teknisk utveckling och ett förändrat arbetssätt kan nå oanade höjder. Lägg där till en framåtlutad förvaltning så har ni kommit långt på er resa mot att upprätthålla välfärden. Den absolut vanligaste utmaningen är att verksamheter ställer för låga mål, ofta beroende på okunskap kring vad som är möjligt. Hur ser det ut hos er?

Föreläsare är Eva Kongshöj, grundare och VD för Bitoreq

Telia berättar om säkra lösningar för molntjänster – välkommen med dina frågor!

Medverkande Zackaria Bennani Business Owner Cloud at Telia Cygate

Sedan mer än fem år tillbaka har vi inom Bitoreq utvecklat automatiserade lösningar tillsammans med våra kunder. Samtliga kunder har haft en uttalad önskan om att frigöra tid för medarbetarna och bli mer värdeskapande som arbetsgivare.

I detta seminarium ger vi exempel på lösningar som är i drift med tillhörande nyttoanalys i form av frigjord tid, minskad risk för godtycke samt ökad kvalitet. Vi kommer även att visa på vad som är på väg ut på marknaden. Hur skulle det t ex vara att frigöra upp emot 85% av administrationen kopplad till hanteringen av ekonomiskt bistånd till förmån för det mänskliga mötet?

Föreläsare är Torsten Kongshöj, Teknisk chef och medgrundare Bitoreq

Kom och lyssna till hur Umeå kommun tillsammans med Uminova innovation har arbetat med innovativa metoder för att skapa en digital fritidsgård!

Vi berättar om hur utmaningen med att erbjuda fritidsgårdar som en trygg miljö för unga mellan 13-17 år kan omsättas i en digital miljö. Och hur vi i samverkan med startupbolag kunnat visa hur fysiska värden som idag finns på fritidsgårdar även kan erbjudas digitalt.

Medverkande på seminariet är Umeå kommun, Uminova innovation och Ignite public. Startuppbolagen kommer att demonstrera den digitala fritidsgården https://digitalfritidsgard.se/

Vi vänder oss till dig som arbetar som fritidsledare eller är beslutsfattare inom kultur, fritid, socialförvaltning eller skola och är intresserad att få ett bra exempel på hur man med innovation kan utveckla er verksamhet.

Medverkande Fredrik Röst Fritidskonsulent Umeå kommun, Richard Larsson Business Coach at Uminova Innovation, Hampus Erikson Designer & utvecklare för Bufferleaf AB, Noah Öberg Delägare Bufferleaf AB, Per Fransson programmerare The Fine Arc Nordic AB 

Ledarskap i förändring

Anna Bellman ger oss verktyg för att skapa engagemang i en digital tid.