Talare 2021

Till Skellefteås kulturhus Sara kom en fantastisk uppsättning talare. 2021 var året då en liten publik kunde ta del av innehållet på plats igen då alla hoppades att pandemin skulle planan ut. Över 350 personer deltog digitalt digitalt.

Nedan kan du titta på huvudtalarna. Klicka här så hittar du våra valbara seminarier.

Kristina Sundin Jonsson

Samverkan och omställning

Kristina Sundin Jonsson kommundirektör Skellefteå kommun

Samverkan och omställning
Skellefteå kommun står mitt i fantastiska möjligheter och utmaningar. Ska vi lyckas med den digitala och gröna omställningen av samhället behövs mod och samverkan.  

Kristina Sundin Jonsson är sedan 2009 kommundirektör Skellefteå kommun och har genom sitt ledarskap bidragit till att Skellefteå är ett nationellt föredöme inom området verksamhetsutveckling genom digitalisering

Karin Nyberg

Digitalisering och hållbarhet

Karin kommer att inspirera och reda ut begreppen kring hållbarhet och digitalisering – hur hänger dessa två megatrender ihop? Och vad kan vi lära oss av de förändringsresor som sker just nu i näringslivet för att tillsammans skapa ett hållbart samhälle?

Karin Nyberg är VD och medgrundare till konsultbolaget Xvii som arbetar med hållbar affärsutveckling och cirkulär design och sitter även i styrelsen för NMC, Nätverket för hållbart näringsliv. Karin är civilekonomen som bestämde sig för att bli en drivande kraft för att skapa och utveckla näringslivets kompetens för att Sverige ska lyckas i den hållbara omställningen. Hon har tidigare arbetat på Sustainergies, är medgrundare till YSP – Young Sustainability Professionals och var tidigare chef för hållbarhet- och digitaliseringserbjudandet på Cartina AB

Anette Novak

Det hållbara samhället i en digital tid

Anette Novak är direktör och myndighetschef för Statens medieråd och till våren tillträdande vd för Filminstitutet. Det hållbara samhället i en digital tid Digitaliseringen förändrar samhället och utmanar det demokratiska samtalet. Digital kompetens och förståelse blir en vattendelare för innanförskap och samhörighet. Hur skapar vi ett hållbart samhälle för nästa generation som varit digitala sedan de föddes? Anette Novak är direktör och myndighetschef för Statens medieråd och har mångårig erfarenhet av att arbeta med digital transformation och innovation inom medieområdet. Hon är också journalist och har arbetat som chefredaktör på Norran.

Sverker Olofsson

Panelsamtal om digital utveckling

Sverker Olofsson journalist programledare

Ett hållbart digitalt samhälle i framtiden?
Västerbotten är en progressiv region där människor trivs och fler behöver flytta in. Samhällsförändringen går i snabb fart och digitaliseringen skyndar på utvecklingen och förändrar samhället. Hur drar vi nytta av utvecklingen och skapar förutsättningar fullt ut i hela länet?

Med fokus på bland annat dessa frågor leder Sverker Olofsson samtalet. Han är journalist och legendarisk f.d. programledare för SVTs Plus. Vem kommer inte ihåg den röda soptunnan?

Gäster i panelen

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbotten
Rickard Carstedt, Regionråd Region Västerbotten
Anette Novak, Generaldirektör Statens Medieråd
Ola Nordebo, Politisk chefredaktör Västerbottens-Kuriren

Johan Magnusson

Som om vi hade ett val!

Johan Magnusson professon vid Göteborgs universitet

Som om vi hade ett val: Digitalisering med kniven mot strupen
Digitalisering lyfts ofta upp som en möjlighet, men riskerar då att tas för lätt. Digitalisering är en absolut nödvändighet för att vi skall klara av att lösa såväl välfärds- som hållbarhetsutmaningen. Sverige tenderar i dagsläget att hantera digitalisering chevalereskt och med alltför hög självgodhet, vilket resulterar i påtagliga risker och kostnader. Sessionen belyser digitalisering ur ett alternativkostnadsperspektiv och lyfter perspektivet kring att framgångsrik digitalisering är ett absolut hygienbehov inom såväl offentlig som privat sektor.

Johan Magnusson är professor i tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation 

Framtidens uppkopplade Västerbotten

Ett snabbt och fungerande nät är en förutsättning för innovation och digital utveckling, verksamhet och ekonomi. Vad innebär den nya 5G-tekniken för Västerbotten? Vilka möjligheter öppnas upp för en smartare samhälle med en snabbare uppkoppling? 

I detta pass får du veta mer om hur 5G-tekniken fungerar, vad blir skillnaden mot idag? Vi tar del av exempel från Boliden Rönnskär och Boliden området och från testbäddar i offentligsektor. Telia berättar om nätutbyggnaden och vi talar om vad som krävs för att koppla upp Västerbotten.

Efter passet kommer du att kunna ställa dina frågor och prata vidare med våra partners i Expoytan.

Annika SvenssonProjektledare Luleå Tekniska universitet
Peter Burman, Project Manager (Technology), BA Mines
Staffan Åkesson, Teknisk chef, Telia

Nina Bozic

Framtidens hållbara arbetsplats

Framtidens hållbara arbetsplats

Självledarskap, ledarskap och sättet vi arbetar på måste omdefinieras i takt med att vi rör oss allt mer mot distansbaserade och hybrida arbetsmodeller.
Nina talar om hur vi kan bygga morgondagens organisationer, där digital teknologi, nya organisationsformer med fokus på deltagande och innovationskultur integreras. Under passet får vi också en inblick i vilka områden RISE tittar på för en hållbar framväxt av framtidens arbetsmarknad.

Nina Bozic är senior forskare inom Innovation Management och Future of Work på RISE – Research Institutes of Sweden. Hon driver den kollaborativa plattformen för Sustainable Future Work på RISE som kopplar samman över 40 forskare. Ninas intresse ligger i att omdefiniera bilden av hur vi jobbar, självledarskap och ledarskap i en tid där arbetslivet är digitalt och platsoberoende. Hon har 17 års erfarenhet av att utforska arbetslivet som innovationsfacilitator, inom offentlig och privat sektor.

Panelsamtal om framtidens hållbara arbetsplats

Samtal om framtidens arbetsplats med Nina Bozic och representanter från våra partnerkommuner.

Grete Vesteraas, Administrativ chef Lycksele kommun
Magnus Haglund, kommundirektör Örnsköldsviks kommun
Ingrid Thylin, Kultur- och fritidschef Skellefteå kommun
Nina Bozic, senior researcher RISE

Till startssidan