. . . och de nominerade 2023 är . . .

Guldmolnet är ett pris med syfte att uppmärksamma goda exempel och sprida kunskap som leder till ökad jämlikhet i den digitala utvecklingen. De som nominerats i år är verksamheter, arbetsgrupper organisationer och projekt som med användaren i fokus har utvecklat en verksamhet med stöd av digitaliseringens möjligheter. 

Specialistkliniken Protetik
Ett större arbete för att förbättra den digitala arbetsmiljön har genomförts. Får vi system att fungera så kan vi hjälpa fler patienter i Västerbotten med högkvalitativ specialisttandvård och få medarbetare som känner sig stolta och professionella i sitt yrke.
Region Västerbotten

Digitala seniortorget Äldreomsorgsförvaltningen Prevention, Seniortorget
En ny webbtjänst som är lätt att ta del av, oavsett digital vana, intresse och språk. Målet var att tillsammans med andra verksamheter, samarbetspartners och civilsamhället inspirera fler att delta i aktiviteter för ett aktivt och hälsosamt seniorliv. 
Umeå kommun i samverkan med seniorer och samverkansparter

Anställningsprocessen
Projektet har tagit fram RPA-lösningar (Robotic Process Automation) för delar av flödet. Bland annat finns en robotlösning som attesterar löneposter inför lönekörning och en robot som tilldelar behörighet i verksamhetens dokumentationssystem efter genomförd utbildning. 
Umeå kommun

CUVIVA distanslösningar
Testar ett nytt arbetssätt med hjälp av digital teknik som ska ge våra kommuninvånare och omvårdnadspersonal möjlighet att testa sig fram så man känner sig trygg med tekniken när den väl behövs. Trots en väldigt hög arbetsbelastning i små inlandskommuner klarade vi av att genomföra en förändring som gör oss stolta. Ingen kommun är för liten för att kunna visa framgång!
Dorotea kommun

Etisk AI
Förra året påbörjade Skellefteå kommun ett samarbete med en forskargrupp från Umeå universitet, ledd av professor Virginia Dignum, för att ta fram en AI-policy. Projektet Etisk AI har syftat till att ge möjligheter för verksamheter att bedöma huruvida lösningar som använder sig av artificiell intelligens eller annan ny och innovativ teknik kan användas på etiska sätt.
Skellefteå kommun

Behörighetsbiet
Behörighetsbiet bidrar till mycket nytt men också struktur av det redan befintliga sociala arbetet. Utvecklingsarbetet har öppnat upp ett nytt mer utforskande arbetssätt, då det har möjliggjort att skapa något internt från ax till limpa och verkligen skräddarsy lösningen gentemot användarens behov och verksamheten.
Skellefteå kommun

Samsyn och samarbete
Samarbetsprojektet har gett en ökad samsyn och kunskap om varandra, om nya arbetssätt och om hur man förbereder unga inför vuxenlivet. Ett nytt arbetsområde har tagits fram på Anpassad gymnasieskola, ”Vuxenliv” som är ett samlat material som används under hela gymnasietiden. Barn och unga och anpassad gymnasieskola har inlett ett arbete med att börja använda kommunikationspass för eleverna/ungdomarna.
Skellefteå kommun

Stressrehabilitering vid Norrlands universitetssjukhus
Projektet har använt sig av det digitala verktyget Patientkollen för att digitalt automatisera stora delar av verksamheten när det gäller t.ex. strukturering, standardisering och kvalitetssäkring av vår vårdprocess och dess innehåll. 
Region Västerbotten

Projekt Stärkta bibliotek
Inom projektet Stärkta bibliotek har det på Ersboda arbetats med att öka kunskaper gällande digital teknik hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar. När det gäller digital delaktighet visar studier som Svenskarna med funktionsnedsättning och internet att personer med funktionsnedsättningar är en underrepresenterad grupp. 
Umeå folkbibliotek

Lokalbokning 
Digitalisering av låssystem som kopplas ihop med digitala lösning för lokalbokning som gör det möjligt för externa privatpersoner, föreningar och företag att boka kommunens lokaler och få åtkomst till lokalerna utan att behöva hämta ut nycklar och att samtidigt kunna betala hyran för lokalen.
Storumans kommun

eRUM Lycksele
Det började enkelt med två stolar och en skärm på biblioteket där eRUM gav handledning och stöd i digitala frågor. En vägg har nu byggts i biblioteket för sekretess och integritet. I rummet finns en teknikvägg med teknik som passar till aktuell tekniksafari, som kan handla om Blåtand, smarta hem, källkritik och säkerhet online. 
Lycksele kommun

Rörelseorganens centrum via lokal arbetsgrupp för Höftledsartros-primärvård
ALMA (aktivt liv med artros) är en avgiftsfri artrosskola för patienter i Västerbotten som sätter det digitala utvecklingsarbetet i framkant. Arbetsgruppen har möjliggjort ett nytt digitalt arbetssätt där patientnära arbete, effektivitet för patient och vårdgivare samt kompetens ”in-house” är i fokus. En digital mottagning bemannas av en fysioterapeut som hjälper patienten vidare i artrosvården. 
Region Västerbotten

Till startssidan