SKR vill öka taken i digitaliseringen

– Vi måste få mer skjuts i digitaliseringsarbetet för att förbättra välfärden, och det arbetet ska vi leda, säger Ola Odebäck, direktör och avdelningschef för Ekonomi och styrning på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Så heter den strategi som Ola Odebäck och SKR jobbar med för att hitta fokusområden, samverkan och styrmedel för att öka digitaliseringstakten i Sveriges kommuner. Strategin som har tagits fram i nära dialog med medlemmarna väntar nu på politisk behandling av SKR:s styrelse i december.

I strategin deklarerar SKR sin tydliga ståndpunkt: Sverige ska ha världens bästa digitala välfärd. Tillsammans med kommunerna ska SKR skapa konkreta resultat som förbättrar välfärden för alla – invånare, anställda och näringsliv. Siktet ställs högt och det handlar om att gå från ord till handling.

Ola Odebäck berättar att SKR just nu arbetar med att ta fram en handlingsplan för att omsätta strategin i konkret handling.  Handlingsplanen kommer presenteras i slutet av november och sedan diskuteras med kommuner för att säkerställa en prioritering som är förankrad. Exakt vilka initiativ som ska lyftas in i handlingsplanen är det för tidigt att berätta om.

– Det jag kan säga nu är att en del av projekten är nya, medan andra behöver få fart. En viktig del i arbetet är också att vi samordnar våra egna insatser med Inera och Adda.

Parallellt med strategin utarbetas en handlingsplan, för att de konkreta insatserna ska kunna inledas i början av 2024.

– Vi har varit i ett inventeringsläge länge, men nu går vi in och tar ett tydligt ledarskap och ambitionen att gå från ord till handling. SKR ska inte stå på sidolinjen, säger Ola Odebäck.

Tisdag 5 december:
Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering
Ola Odebäck, chef, avdelningen för ekonomi och styrning SKR

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan