Anmälan

Biljettpris
Online 1000 kr, på plats 2000 kr 

Politiker i Västerbotten deltar online utan kostnad

Middag 14 december
Underhållning och utdelning av Guldmolnet 350 kr

Alla priser exkl moms

 

Till startssidan