Guldmolnet_1500x700

Guldmolnet

Guldmolnet som instiftades 2022 är ett  pris med syfte att uppmärksamma goda exempel och sprida kunskap som leder till ökad jämlikhet i den digitala utvecklingen.

Vinnaren
Vinnaren koras under Mötesplats Digitala Västerbottens middag den 5 december.

Pris
Vinnaren får ett digitalt konstverk, en NFT* i form av ett guldmoln, skapat av Marc Strömberg, född och uppvuxen i Västerbotten. instagram.com/marc.ua

Nominera det utvecklingsarbete du tycker borde vinna 2023!


Jury
Guldmolnets jury består av representanter från Strategirådet för digital utveckling och Mötesplats Digitala Västerbotten med partners.

Om Guldmolnet
Guldmolnet är ett årligt pris, instiftat av Strategirådet för digital utveckling för att lyfta och motivera det arbete som görs i regionen för att nå målen i handlingsplanen för digital utveckling. Syftet med utmärkelsen är att inspirera, sprida goda exempel och öka lärandet, för att göra digitaliseringen mer jämlik och ge ny kunskap och insikt till grupper som ännu inte är engagerade i frågan.

*En NFT kan beskrivas som ett unikt digitalt konstverk eller produkt. Information om äganderätten för en NFT lagras i en digital blockkedja, en typ av databas, där den både kan säljas och överlåtas. Läs mer på Wikipedia.

Till startssidan