Guldmolnet_1500x700

Guldmolnet

Guldmolnet som är ett  pris med syfte att uppmärksamma goda exempel och sprida kunskap som leder till ökad jämlikhet i den digitala utvecklingen.

Nomineringen är nu avslutad. Det har kommit in 15 bidrag varav vår jury plockar ut tre finalister. Alla bidrag presenteras här.

Vinnaren
Vinnaren koras under Mötesplats Digitala Västerbottens middag den 5 december.

Pris
Vinnaren får ett digitalt konstverk, en NFT* i form av ett guldmoln, skapat av Marc Strömberg, född och uppvuxen i Västerbotten. instagram.com/marc.ua

Jury
Eleonore Hedman, Strategirådet
Hanna Lundborg, SKR
Joel Bucht, Telia
David Lindström, AC-Net
Kaj Backman, Region Västerbotten
Tapio Alakörkkö, Region Västerbotten
Eva-Marie Marklund, Region Västerbotten

Om Guldmolnet
Guldmolnet är ett årligt pris, instiftat av Strategirådet för digital utveckling för att lyfta och motivera det arbete som görs i regionen för att nå målen i handlingsplanen för digital utveckling. Syftet med utmärkelsen är att inspirera, sprida goda exempel och öka lärandet, för att göra digitaliseringen mer jämlik och ge ny kunskap och insikt till grupper som ännu inte är engagerade i frågan.

*En NFT kan beskrivas som ett unikt digitalt konstverk eller produkt. Information om äganderätten för en NFT lagras i en digital blockkedja, en typ av databas, där den både kan säljas och överlåtas. Läs mer på Wikip

Till startssidan