Guldmolnet_1200x600

Nominera till Guldmolnet 2022

Vem tycker du ska hyllas för sitt arbete med digitalisering i Västerbotten? Guldmolnet är ett nytt pris med syfte att uppmärksamma goda exempel och sprida kunskap som leder till ökad jämlikhet i den digitala utvecklingen.

Du kan nominera en verksamhet, arbetsgrupp, organisation eller ett projekt, som med användaren i fokus har utvecklat en verksamhet med stöd av digitaliseringens möjligheter. Skicka in din nominering senast den 31 oktober.

Pris
Vinnaren får ett digitalt konstverk, en NFT* i form av ett guldmoln. Alla nominerade kommer att uppmärksammas i Region Västerbottens digitala kanaler och synliggöras på Mötesplats Digitala Västerbotten den 14-15 december 2022.

Viktiga kvalitéer
För att vinna bör det digitala utvecklingsarbetet:

  • innebära ett nytt arbetssätt för att lösa välfärdens utmaningar
  • involvera invånare och medarbetare
  • göra digitaliseringen mer jämlik
  • ge effekt, kunna återanvändas och skalas upp

Jury
Guldmolnets jury består av representanter från Strategirådet för digital utveckling och Mötesplats Digitala Västerbotten med partners: Karolina  Johansson kommunchef Vännäs kommun, Hanna Lundborg digitaliseringsstrateg  SKR, Niklas Gandal strateg Regional utveckling, Region Västerbotten, Andreas Carlsson Senior sales manager Telia Company AB.

Om Guldmolnet
Guldmolnet är ett nytt årligt pris, instiftat av Strategirådet för digital utveckling. Detta för att lyfta och motivera det arbete som görs i regionen för att nå målen i handlingsplanen för digital utveckling. Syftet med utmärkelsen är att inspirera, sprida goda exempel och öka lärandet, för att göra digitaliseringen mer jämlik och ge ny kunskap och insikt till grupper som ännu inte är engagerade i frågan.

 

Nominera via följande formulär

*En NFT kan beskrivas som ett unikt digitalt konstverk eller produkt. Information om äganderätten för en NFT lagras i en digital blockkedja, en typ av databas, där den både kan säljas och överlåtas. Läs mer på Wikipedia.
Till startssidan