Visionen skapar rörelsen mot moderna persontransporter 

Marie Larsson, vd på Skellefteå buss, har en stor utmaning framför sig. Lösningen finns i det visionsdrivna arbetet, med grunden i dialog och digitalisering. Den 6 december berättar hon mer på Mötesplats Digitala Västerbotten.

Marie Larsson, vd på Skellefteå buss, har en stor utmaning framför sig. Lösningen finns i det visionsdrivna arbetet, med grunden i dialog och digitalisering. Den 6 december berättar hon mer på Mötesplats Digitala Västerbotten. 

Västerbotten är en av föregångarna inom den gröna omställningen och Skellefteå är ett bra exempel på hur man kan jobba med innovationsdriven utveckling för att hitta lösningar på de utmaningar som finns. I det arbetet har Skellefteå buss en nyckelroll, både kopplat till hållbarhetaspekten och för att bidra till att skapa en plats där kundanpassad mobilitet gör att människor trivs och har en fungerande vardag. 

– Skellefteå ska växa med 25% på sju år. Det är stort och det ska gå fort. Då kan vi inte bygga på gamla strukturer. Vi går från bussbolaget till det moderna kollektivtrafikbolaget, på väg till Skellefteå Public Mobility: vår vision om att alla som bor i vår region ska kunna ta del av ett urbant utbud inom 15 minuter utan att använda bilen. Det är en stor omvandling som kräver helt nya affärsmodeller och nya sätt att samarbeta, säger Marie Larsson. 

Datadriven utveckling öppnar för kollektivt resande

Skellefteå buss genomför nu en förstudie tillsammans med Skellefteå kommun, TrainBrain och Hello Future för att se vilka möjligheter det finns att koppla ihop ett nät av bussar, tåg, flygtrafik, elbilar, cykel- och gångtrafik med mera. Just nu knyter de regionala och lokala aktörerna ihop kollektivtrafiken i de fyra nordligaste länen för att ge möjligheter att resa sömlöst. I det första skedet gäller det busstrafiken, och senare även tågtrafiken. 

– Man måste se persontransporterna från A till Ö i stället för från A till B, från B till C och så vidare. I dagsläget är det stuprör längs vägen, och dem måste vi knyta ihop för att invånarna lätt ska röra sig hela sträckan. Vi tittar till exempel på kommunens egen fordonsflotta och även de transporter de beställer, som färdtjänst och skolskjuts. Med smartare digitala stöd, bland annat inhämtning av mobildata, kan vi samla de offentliga resurserna så att resurserna kan utnyttjas mer effektivt. Idag står många av kommunens fordon stilla upp till 90% av dygnets timmar, säger Marie Larsson. 

Visionen ger rörelsen – nyckeln till framgång 

Marie Larsson berättar att visionen är nödvändig för att nå hållbar framgång i utvecklingsprojekt. På Skellefteå buss inleddes arbetet med att samla nyckelpersonal, som tillsammans arbetat fram grunden för bolagets vision. 

– När man jobbar visionsdrivet i sitt ledarskap skapar man förutsättningar för att tänka långsiktigt och säkerställa att varje steg i utvecklingen har kundens perspektiv i fokus. Utan en klar vision hamnar man ofta i pilotträsket, med enstaka pilotprojekt som följer på varandra. 

En av de viktigaste delarna i arbetet är att inkludera många, för att få värdefull information och idéer och bygga ett starkt samarbete. 

– Det är inte bara en eldsjäl som ska driva visionsarbetet. Vårt arbete med visionen blev en gemensam rörelse, och får man till rörelsen – då har man lyckats. 

Onsdag 6 december:
Föregångare i omställning
Marie Larsson, vd Skellefteå buss 

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan