Extraordinär samhällsomvandling kräver mod och kompisar

Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg på Skellefteå kommun, är inledningstalare på Mötesplats Digitala Västerbotten 2023. Hon kommer att tala om samarbete som framgångsfaktor.

– Samhällsomvandlingen i Skellefteå bygger i grunden på en medborgardialog, en bred form av samarbete, som när den gjordes var Sveriges största i sitt slag. Samarbete är jobbigt, men leder till stadig framgång. Man tvingas vara prestigelös och se att det inte bara finns en väg framåt. Så tror jag att vi måste jobba för att lösa framtidens problem.

Varför är digitalisering viktig i hållbarhetsarbete?

– Digitalisering är många saker, bland annat att göra det lättare att nå varandra. När vi hittar digitala lösningar för att möta olika behov ger det en mångfald i beslutsfattandet. Det ger också möjligheter att pröva svåra utmaningar i säkra miljöer inom utbildning och fortbildning, och möjligheter till smart samordning. Ett konkret exempel är att ett nytt betalsystem digitalt knyter ihop kollektivtrafiken i Skellefteå med den regionala länstrafiken. 

Varför tycker du att man ska delta i Mötesplats Digitala Västerbotten?

– Man behöver alltid fylla på med inspiration och träffa andra. Det ser jag fram emot!

Tisdag 5 december:

Karin Degerfeldt, Extraordinär samhällsomvandling kräver mod och kompisar

I Skellefteå har invånarna och samhället som helhet tagit ett modigt steg in i framtiden och upplever nu en extraordinär samhällsomvandling. Skellefteå har blivit en föregångare inom den unika samhällsomvandling som sker i Norra Sverige och, där alla delar av staden utmanas och utvecklas i en rasande takt. Här testar man nya idéer och innovativa lösningar för att hitta de vägar som leder till ett bättre samhälle och en mer hållbar plats för en förbättrad vardag. Skellefteå är inte rädd att bryta ny mark och skapa en framtid där hållbarhet och utveckling går hand i hand. I den här sessionen välkomnar Karin Degerfeldt, Skellefteå kommuns hållbarhetsstrateg dig till Skellefteå och konferensen och berättar om hur de är att vara mitt på vägen mot en hållbar plats för en bättre vardag.

5 december:
Extraordinär samhällsomvandling kräver mod och kompisar
Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan