Årets tema – En levande plats

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “En levande plats” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Digitaliseringen behövs…

…för att bibehålla och utveckla samhällsservice
som ger alla medborgare i Västerbotten samma tillgång till välfärd.

…för att leva livet fullt ut i hela regionen
genom att kunna arbeta, lära och delta i det demokratiska samtalet oavsett bostadsort.

…för näringslivets utveckling
så att omställningen till nya smarta arbetssätt och affärsmodeller fungerar både lokalt och globalt.

Det är människorna på den här platsen som ska lösa utmaningarna, de som redan bor här, de som kommer nya och de som samverkar från andra platser och länder. Vi inspireras av visionen i den regionala utvecklingsstrategin: ”Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft”.

Till startssidan