Föregångare i omställning

Framtiden skapas idag i norra Sverige, här driver vi med hjälp av ny teknik nya processer och värdekedjor som bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle. Våra superkrafter som hög tillit, jämställdhet och en kultur av gränsöverskridande samarbeten skapar unika möjligheter att gå från ord till handling.

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara Föregångare i omställning – för ett samhälle som är ihopkopplat, smart och hållbart. 

Mötesplats Digitala Västerbotten lyfter fram nya digitala lösningar och arbetssätt…

…för att bibehålla och utveckla samhällsservice som ger alla medborgare i Västerbotten samma tillgång till välfärd.

…för att leva livet fullt ut i hela regionen genom att kunna arbeta, lära och delta i det demokratiska samtalet oavsett bostadsort.

…för näringslivets utveckling så att omställningen till nya smarta arbetssätt och affärsmodeller fungerar både lokalt och globalt.

Till startssidan