En levande plats

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “En levande plats” – uppkopplad, jämlik och hållbar.  

Digitaliseringen behövs för att bibehålla och utveckla samhällsservice 
Digitala tjänster och service ger alla medborgare i Västerbotten samma tillgång till välfärd, genom att använda resurser på ett mer effektivt sätt kan fler få mer. 

Digitaliseringen behövs för att leva livet fullt ut 
Att arbeta, lära och delta i det demokratiska samtalet i hela regionen möjliggörs genom digitala lösningar och digital kompetens. 

Digitalisering behövs för näringslivets utveckling 
Omställning med nya smarta arbetssätt och affärsmodeller som fungerar både lokalt och globalt kräver digitala lösningar och en infrastruktur i världsklass. 

Vi vet att det är människorna på den här platsen som ska lösa utmaningarna – de som redan bor här, de som kommer nya och de som samverkar från andra platser och länder. Vi inspireras av visionen i den regionala utvecklingsstrategin: ”Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft”. 

Till startssidan