eRUM – utbildar och utvecklar med safari

Satsningen på eRUM tog sina första steg som ett projekt med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten samt kommunerna Storuman, Lycksele och Åsele. Genom projektet testades hur kommuner långsiktigt kan arbeta för att öka digital delaktighet och kompetens för invånarna. Målgruppen under projektet var nyanlända och seniorer. Idag har eRUM en permanent plats i Lycksele, och har växt till ett digitalt servicecenter för alla.

Anna Sollén är digital handledare på eRUM, som har sin hemvist i Lycksele bibliotek. Hon jobbar med verksamheten och utvecklingen av eRUM.  År 2020 permanentades verksamheten i Lycksele, och har ständigt utvecklats till dagens eRUM.

– Vi brukar säga att vi började med två stolar. Idag har vi ett eget rum i biblioteket, vilket är en stor fördel, inte minst av sekretess-skäl. Det handlar bland annat om lösenord och personliga saker, som deltagarna får hjälp med. 

Basen i eRUM utgår från DigComp, EU:s ramverk för digital kompetens för medborgare, som omfattar datakunnighet, kommunikation, digitalt innehåll, säkerhet och problemlösning. Hos eRUM anordnas föreläsningar, workshops och tekniksafari – ett slags lärande digitala upptäcktsfärder – och här kan alla få hjälp med digitala tjänster som att lösa akuta problem, ansöka om medborgarskap, skaffa Bank-ID eller att betala räkningar. Anna Sollén berättar att de ibland kan vara den hjälp som gör att en person klarar sig utan att behöva en god man.

Utvecklingen av eRUM fortgår ständigt. Nästa punkt på listan för Anna Sollén är att göra eRUM bokningsbart för alla och att vidareutveckla modellen för att kunna dela med sig av den till exempelvis studieförbund. Att verksamheten är viktig är tydligt. Den ökade digitaliseringen i samhället gör att så gott som alla måste möta den, vilket många behöver hjälp med.

– (Vi)Folkbiblioteken hjälper till att smörja Sverige så att hjulen rullar, säger Anna Sollén.

Har du något tips för att lyckas med ett digitaliseringsprojekt?
– Ja, hitta en baslinje i din verksamhets digitalisering; välj ut en uppsättning verktyg som alla lär sig använda på en nivå där de känner sig trygga. Kanske finns det något man kan välja bort. När teknikstressen försvinner får man tid för innovation. Jag vill också tipsa om SKR:s innovationsguide, som har en bra utbildning i tjänstedesign och flera användbara verktyg.

Läs mer

Till startssidan