Nyheter

14–15 december – Save the date!

Välkommen till höstens stora konferens om digitalisering och verksamhetsutveckling, 14-15 december online och i Umeå! Beslutsfattare, ledande tjänstepersoner och näringsliv möts på Mötesplats Digitala Västerbotten

Läs mer

Nyheter från tidigare år:

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan