TIDA vinner Guldmolnet 2022

Projektet TIDA korades som vinnare av Guldmolnet till rungande applåder på Mötesplats Digitala Västerbotten under onsdagskvällen.

TIDA får priset för sin digitala lösning som möjliggör för personer med funktionsvariationer att självständigt registrera sin arbetstid genom en app eller en analog lösning med digitala bakomliggande system. Idén har utvecklats av Daglig verksamhet, stöd och service i Skellefteå kommun i samarbete med Tieto. 

.

Juryns motivering:

TIDA är ett gott exempel på hur digitalisering kan skapa ökad livskvalitet och samtidigt effektivisera arbetssätten. Lösningen har byggts tillsammans med användarna i ett gediget analys- och utvecklingsarbete där den tekniska aspekten har fått stå i bakgrunden till förmån för målgruppens behov. Lösningen ger brukarna ökad egenmakt och bidrar samtidigt till att ta bort onödiga administrativa uppgifter. Det är också en lösning som kan överföras till fler kommuner. TIDA är ett skolboksexempel på hållbart digitaliseringsarbete.

.

– Det här är fantastiskt roligt och hedrande! När det pratas digitalisering är personer med intellektuella funktionsvariationer en grupp som ofta glöms bort. Det finns ett glapp mellan de som enkelt hoppar på nya digitala idéer och lösningar, och de som ofta ofrivilligt hamnar efter. Tillsammans med Tieto har vi nu satt ljus på den här målgruppen inom digitalisering och det ger ringar på vattnet, säger Carina Norman, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun och projektledare för TIDA. 

.

Bakom idén står:
Carina Norman, verksamhetsutvecklare och projektledare, Erik Jansén verksamhetschef, Marcus Hedström, stödassistent, Veronica Winter, enhetschef, Mona Eriksson, stödassistent, Inga-Lill Hultdin, stödassistent, Victoria Söderström, stödpedagog på Daglig verksamhet, stöd och service i Skellefteå kommun.

Det är Carina Norman, Marcus Hedström och Erik Jansén som finns med på bilden. Fotograf Henke Olofsson.


Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan