Nyheter

14–15 december – Save the date!

Välkommen till höstens stora konferens om digitalisering och verksamhetsutveckling, 14-15 december online och i Umeå! Beslutsfattare, ledande tjänstepersoner och näringsliv möts på Mötesplats Digitala Västerbotten

Läs mer

Nyheter från tidigare år:

Anmäl dig här

14–15 december online och på plats i Umeå Folkets Hus.

Årets tema

”Västerbotten – en levande plats” är konferensens röda tråd. Att arbeta, lära och delta i det demokratiska samtalet i hela regionen möjliggörs genom digitala lösningar och digital kompetens.

Till startssidan