Ett bättre samhälle med artificiell intelligens

Artificiell intelligens används numera inom de flesta områden och AI-rådgivaren Göran Lindsjö menar att vi med hjälp av AI kan bygga ett bättre samhälle.

Göran Lindsjö, är entreprenör och internationell rådgivare inom strategiska AI-frågor. Göran har även från Regeringskansliet arbetat med AI och med styrningsfrågor inom digitalisering av svensk offentlig förvaltning.

– Min passion är att stötta organisationer för att nå sina mål genom att dra nytta av AI. Och upp­täc­ka de långt­gå­en­de möj­lig­he­ter AI ger – inte minst i arbetet att skapa ett bättre sam­häl­le.

Diskussionen om AI har rört sig från att fokusera på vad AI är till hur vi kan tillämpa tekniken och vilka nyttor den kan ge oss. Kanske är AI en av de mest kraftfulla verktyg som vi har just nu för att kunna lösa våra stora samhällsproblem och vad behöver våra offentliga organisationer göra för att ta steg i den riktningen?

Redan 2018 inspirerade Göran på konferensen Digitala Västerbotten och fick toppbetyg i utvärderingen. 15 december kl 10.10 är det dags igen – välkommen!

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan