Ihopkopplade – inte bara uppkopplade

- Det finns en enorm potential för ett smartare samhälle när vi både är uppkopplade och ihopkopplade menar Ann-Sofie Mårtensson, expert på digital transformation hos RISE.

Ann-Sofie Mårtensson jobbar med att utveckla offentlig sektor med hjälp av digitalisering och ansvarar just nu för området ”Connected Society”. Det handlar bland annat om att undersöka hur vi kan samverka över geografiska gränser och använda samverkan i digitala ihopkopplade lösningar. På Mötesplats Digitala Västerbotten kommer Ann-Sofie att inleda det sista passet som handlar om hur vi kan skapa en levande plats.

Digitaliseringen ger oss en helt ny spelplan och nya metoder att lösa problem även om det även också finns nya utmaningar, till exempel när det gäller hur vi kan använda data. Men när det gäller framtiden är Ann-Sofie ändå hoppfull.

– Jag älskar att se när vi använder våra offentliga resurser på ett smart sätt. Allt handlar om att få människor att vilja förändra och förändras, när man fått till det sker magin.

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan