Arkitekturarbete – inte bara för den stora kommunen

Arkitekturarbete uppfattas ibland som något som endast kan utföras av och vara till nytta för större kommuner. I detta seminarium kommer du att få veta mer om nyttan för en mindre kommun.

Arkitektur i digitala sammanhang handlar om att skapa ordning och reda i IT-miljön, något som är mycket viktigt för digital utveckling. Projektet Arkinera har därför genomfört en kunskapshöjning kring arkitektur och grundläggande förutsättningar för digitalisering för länets kommuner, men också arbetat praktiskt med detta i Sorsele kommun. Syftet är att se hur Ineras råd kan tillämpas i en liten kommun med begränsade resurser och även se om det som produceras är till konkret nytta för kommunen. 

I seminariespåret om arkitekturarbete möter du bland annat Mats Engman, kommunchef, Anette Edwardsson, IT-chef och Therese Brännlund, samhällsbyggnadschef Sorsele kommun i samtal med IT-arkitekter som arbetat med projektet.

Vill du veta mer redan nu? Se filmen om utvecklingsprojektet!

Anmäl dig här

14–15 december online och på plats i Umeå Folkets Hus.

Årets tema

”Västerbotten – en levande plats” är konferensens röda tråd. Att arbeta, lära och delta i det demokratiska samtalet i hela regionen möjliggörs genom digitala lösningar och digital kompetens.

Till startssidan