Nyheter

SKR vill öka taken i digitaliseringen

– Vi måste få mer skjuts i digitaliseringsarbetet för att förbättra välfärden, och det arbetet ska vi leda, säger Ola Odebäck, direktör och avdelningschef för Ekonomi och styrning på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Läs mer

Framgångsfaktorer för digital utveckling

Västerbotten har de senaste tio åren jobbat målmedvetet med olika digitaliseringsprojekt och har under den tiden hittat en rad gemensamma nämnare som lägger grunden för framgångsrik digitalisering.

Läs mer

Nyheter från tidigare år:

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan