Nyheter

Alla behövs i den digitala utvecklingen

Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket brinner för en socialt hållbar digital utveckling där alla grupper i samhället inkluderas i utvecklingen.

”Det är som att man flippar hela spelplanen och allas upplevelser med digital teknik räknas!”

Läs mer

SKR vill öka taken i digitaliseringen

– Vi måste få mer skjuts i digitaliseringsarbetet för att förbättra välfärden, och det arbetet ska vi leda, säger Ola Odebäck, direktör och avdelningschef för Ekonomi och styrning på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Läs mer

Framgångsfaktorer för digital utveckling

Västerbotten har de senaste tio åren jobbat målmedvetet med olika digitaliseringsprojekt och har under den tiden hittat en rad gemensamma nämnare som lägger grunden för framgångsrik digitalisering.

Läs mer

Nyheter från tidigare år:

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan