Alla behövs i den digitala utvecklingen

Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket brinner för en socialt hållbar digital utveckling där alla grupper i samhället inkluderas i utvecklingen. "Det är som att man flippar hela spelplanen och allas upplevelser med digital teknik räknas!"

Terese har de senaste tio åren varit en drivande kraft i arbetet med digital delaktighet i Sverige och har samlat en mängd resurser på webbsidan https://digidel.se/. Digidelnätverket har ett uppdrag i den nationella färdplanen för EU:s digitala decennium att främja informationsspridning gällande digitalisering.

Digital delaktighet handlar om insatser för att alla ska kunna bidra till och dra nytta av den digitala världen – tillgänglighet, digital kompetens, social inkludering och att stödja utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik som hjälper personer med funktionsnedsättning.

För att lyckas med hållbar digital utveckling menar Terese att det digitala ekosystemet behöver utveckla en feedbackloop där vi samlar information om användarupplevelsen av digitala tjänster. På så sätt kan vi arbeta användardrivet för att kunna röja undan digitala samhällshinder och samtidigt utveckla lärande. Och vi ska inte vara rädda att samtala om digitala utmaningar med våra invånare eller kunder. 

– Det måste vara världens största myt att folk som är digitalt ovana kommer med enkla frågor. Vi snackar AI och interoperabilitet nu för tiden! 

Kom och inspireras av Terese Raymond tisdag 5 december då hon berättar mer om att röja digitala samhällshinder.  

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan