Vad innebär digitaliseringen för västerbottningarnas vård och hälsa? 

Under årets Mötesplats Digitala Västerbotten får du höra exempel på hur digitala lösningar kan förbättra din vårdupplevelse och bidra till bättre hälsa för västerbottningarna.

Det pågår ett långsiktigt förändringsarbete för hur vården ska se ut i framtiden, ett arbete som benämns som ”omställning till god och nära vård”. Där är digitalisering en viktig del för att skapa en mer kostnadseffektiv, tillgänglig och samordnad vård för alla. Under årets två mötesplatsdagar belyses några exempel på detta.

Tjänster skapar förutsättningar
En förutsättning för att invånarna ska få bra kontakt med vården är digitala tjänster som är användarvänliga. Du kommer bland annat få höra om 1117 Direkt Västerbotten, förenklad ny-, av- och ombokning samt digitala vårdmöten. Dessa tjänster underlättar kontakten med vården och ökar invånarnas delaktighet. De frigör också resurser för vårdpersonal som i stället kan fokusera på att ge kvalitativ vård där du verkligen behöver det.

Underlätta behandling på landsbygd
Projektet CRANE handlar om att utveckla en egenvårdsmodell för att förbättra kroniska patienters välbefinnande. Du som patient får tillgång och kontroll över din hälsodata. Projektet kommer på ett personcentrerat och unikt sätt bland annat ta itu med den omfattande behandlingen av kroniska sjukdomar på landsbygden.

Personcentrerad styrning
Det pågår ett arbete för att styra och leda hälso- och sjukvårdens samt omsorgens resurser utifrån ett personcentrerat angreppssätt. Detta arbete görs mellan Region Västerbotten och länets 15 kommuner. Där är digitalisering en mycket viktig del som lyfts under mötesplatsdagarna.

Under Valbara seminarier #5 Nära vård i en digital tid under både tisdag och onsdag hittar du tider för de olika delarna. Alla seminarier sänds digitalt, även för dig som deltar på plats på Sara kulturhus i Skellefteå.

Se hela programmet här

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan