Digitala seniortorget vinner Guldmolnet 2023!

Digitala Seniortorget är årets vinnare av Guldmolnet – ett pris med syfte att uppmärksamma goda exempel och sprida kunskap som leder till ökad jämlikhet i den digitala utvecklingen.

Digitala Seniortorget är en ny och lättillgänglig webbtjänst skapad av Umeå kommun tillsammans med seniorer och samverkanspartner. Målet är att tillsammans med andra verksamheter, samarbetspartners och civilsamhället inspirera fler att delta i aktiviteter för ett aktivt och hälsosamt seniorliv. Tjänsten fungerar som en digital anslagstavla och gör det enkelt att hitta inspirerande aktiviteter, föreläsningar, mötesplatser och frivilliga uppdrag i hela Umeå kommun.

Camilla Jägerving Isaksson och Lena Kapstad från Digitala Seniortorget tog emot priset. På bilden flankerade av finalisterna eRUM och Behörighetsbiet. Foto: Jonas Westling

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan