Som om vi hade ett val: Digitalisering med kniven mot strupen

Johan Magnusson är en av keynote-talarna på årets konferens. Med den spännande titeln: ”Som om vi hade ett val: Digitalisering med kniven mot strupen” utmanar han oss att inte se digitalisering som en möjlighet utan som en absolut nödvändighet!

Johan Magnusson är professor i informationsteknologi vid Göteborgs universitet och chef för Swedish Center for Digital Innovation. Han menar att Sverige i dagsläget tenderar att hantera digitalisering chevalereskt och med alltför hög självgodhet, vilket leder till påtagliga risker och kostnader.

– Om vi ska lösa välfärds- och hållbarhetsutmaningen är digitalisering inte ett val, säger Johan Magnusson, som under sin föreläsning kommer att lyfta perspektivet kring framgångsrik digitalisering som ett absolut hygienbehov inom såväl offentlig som privat sektor.

Missa inte Johan Magnusson som är en mycket inspirerande talare! Han deltar på plats i Sara kulturhus onsdag den 8 december kl. 8:30.

Mer om Johan Magnusson
Johans forskning handlar om att balansera effektivitet och innovation i styrningen av digitalisering. Han arbetar nära, med främst chefer för att ge insikter om hur styrning kan utformas för att förbättra den digitala förmågan i stora organisationer, såväl i hans egen forskning som i chefsutbildningar. Han är också mycket aktiv inom industrin som styrelseledamot och med återkommande föreläsningar och medieuppträdanden avsedda att öka utnyttjandet av forskningsresultat. Han är huvudutredare i forskningskonsortiet Digital Förvaltning, där man arbetar med en forskningsbaserad digital innovation för att stödja digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan