Samhällsförändring och digitalisering i norra Sverige

– Det är nu det händer, och det händer stora saker i norra Sverige, säger Sverker Olofsson. Tillsammans med en spännande panel kommer han att vrida och vända på frågorna kring den snabba samhällsförändring som pågår och hur vi kan dra nytta av utvecklingen och skapa förutsättningar fullt ut i hela länet.

Västerbotten är en progressiv region där människor trivs och dit fler behöver flytta. Digitaliseringen skyndar på utvecklingen och förändrar samhället, men hur ska vi hantera den omvandling som pågår? Hur är staten med och skapar förutsättningar för hållbar digitalisering? Och kommer vi att klara av att använda digitaliseringens möjligheter på ett sätt så att alla känner sig inkluderade i framtiden?

Sverker Olofsson leder samtalet tillsammans med:
Anette Novak, generaldirektör, Statens medieråd, tidigare chefredaktör på Norran
Helene Hellmark Knutsson Landshövding Västerbotten
Rickard Carstedt. Regionråd (S), Region Västerbotten
Ola Nordebo. Politisk chefredaktör, VK

På tisdagen den 7 december kl 16:10 – 16:45 finns de på plats i Sara kulturhus.

Välkommen att vara med, digitalt eller fysiskt!

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan