Så leder vi digitaliseringen i Västerbotten

Ta del av seminarier om digital transformation inom hälso- och sjukvård i Region Västerbotten, samt i Umeå- och Skellefteå kommun.«

Den 9 december är det dags för seminariespåret Leda digitalisering. Thomas Fritz, digitaliseringsstrateg, God och nära vård Region Västerbotten, är moderator.

Först ut är Thomas Molén, Chief Digital Officer Umeå kommun. Han kommer att berätta om sitt arbete med att skapa både de förutsättningar och den kultur som krävs för att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi får också en lägesrapport kring Umeå kommuns pågående arbete.

Under pass 2 berättar Nalika Tjärnberg, avdelningschef e-hälsa inom Region Västerbotten, om hälso- och sjukvårdens digitala transformation. Hon kommer bland annat att prata om att verksamhetsutveckling inom teknik till stor del handlar om ledarskap, medarbetarskap och nätverkande och att detta är viktiga frågor för att lyckas. Vi får även höra en av Region Västerbottens digitala transformationsledare, Freya Johansson, berätta om sitt arbete.

Pass 3 heter En hållbar digital strategi. Här presenterar Michael Carlberg Lax, Chief Information Officer på Skellefteå kommun, den digitala strategi som kommunen har gjort. Han kallar den ett levande dokument med principer för digital utveckling och innovation som stödjer verksamhetsutveckling.

.

Detta är ett av flera intressanta seminariespår på onsdag 9 december 09:30 -11:00.
Anmäl dig till konferensen, sedan behövs ingen föranmälan till seminarierna.

https://motesplats.digitalavasterbotten.se/program/seminarium-onsdag/

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan