Med digitalisering som medel – inte som mål

Välkommen till ett seminarium om verksamhetsutveckling med fokus på ledares och förtroendevaldas roll i den digitala transformationen.

Hur tar ledare i regioner och kommuner sig an de stora utmaningar som den digitala omställningen innebär? Vad behövs för att de digitala möjligheterna ska bli en del av styrning och ledning, när de befintliga arbetssätten behöver omprövas?

Digital kompetens för beslutsfattare är rubriken på det första seminariepasset där Anders Nord, projektledare för Sektionen för Demokrati och Styrning, Sveriges kommuner och regioner (SKR) berättar om sina erfarenheter i frågan.

Under pass två beskriver Johan Forsberg och Kent Persson från DigJourney sina arbetssätt och modeller, med erfarenheter från både Västerbotten och andra kommuner i landet. Här deltar även Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden och Nicklas Sandström (M) oppositionsråd Region Västerbotten och vice ordförande i Inera.

Seminariespårets sista del bjuder på ett spännande panelsamtal där ledare i Västerbotten delar med sig av sin praktiska verklighet och om hur den digitala utvecklingen påverkar deras ledarskap.

Medverkar gör: Karolina Johansson, kommunchef Vännäs kommun,
Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör vid Region Västerbotten, Rickard Carstedt och Nicklas Sandström.

Anders Nord är moderator och du kan vara med i chatten och ställa frågor direkt till de medverkande.

Detta är ett av flera intressanta seminariespår på onsdag 9 december 09:30 -11:00.
Anmäl dig till konferensen, sedan behövs ingen föranmälan till seminarierna.

Seminarium onsdag 9 december

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan