Seminarium om digitalisering i kommunerna

Den 8 december berättar Inera om sitt uppdrag att möta kommuners digitala behov.

Seminariet innehåller tre intressanta delar som tillsammans ger dig en bred information om Ineras uppdrag. Det första passet inleds med att avdelningschef Patrik Gertsson berättar om vad Inera gör och varför det är intressant för kommunerna i Västerbotten.

Pass nummer två ger dig information om 1177 Vårdguiden och det arbete som görs för att ta reda på hur 1177 Vårdguiden och Youmo kan förbättra för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Avslutningspasset introducerar dig i det samarbete som Region Västerbotten och Inera har för att öka kunskapen om digital arkitektur i Västerbotten, det vill säga principer och spelregler för hur it-lösningar, system och tjänster ska byggas för att kunna samverka med varandra.

.

Inera ägs av SKR tillsammans med Sveriges 21 regioner och 290 kommuner. Ineras uppdrag är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom en gemensam digital infrastruktur och arkitektur.

.

Välkommen på tisdag 8 december 14:30-16:00.
Anmäl dig till konferensen, sedan behövs ingen föranmälan till seminarierna.

.

Seminarium tisdag 8 december

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan