Hur kopplar vi upp hela Västerbotten?

Nu är vi igång! Första dagen av Mötesplats Digitala Västerbotten är bakom oss och ett av de valbara seminarierna vi kunnat ta del av var Bredband till alla – går det? med underrubriken Hur kopplar vi upp hela Västerbotten?

Under seminariet jämfördes mobila lösningar med fiber, och olika mixar av teknik förordades under flera intressanta föreläsningar och en efterföljande diskussion, där den största enigheten nåddes kring två insikter:

vikten av att jobba bort digitala utanförskap och
att samverkan är den enda vägen framåt.
.

Två av paneldeltagarna med nationellt perspektiv, Björn Lindberg, Chef för mobil radio Tele2 och Patrik Pozzolini, Strategichef Telia Infra och pratade gärna om fördelar med mobila lösningar – naturligt kanske med tanke på deras perspektiv – medan regionala aktörer inte minst från länets lokala energi- och kommunikationsbolag poängterade vikten av att bygga ut själva ryggraden i alla tänkbara system, nämligen fibern.

Björn Lindberg efterfrågade ännu bättre samverkan, med större tålamod och förutsägbarhet – allt för att så snabbt som möjligt ge så många som möjlig en riktigt bra uppkoppling.

– Det tar tid att bygga nät, det är komplicerade processer som kräver mycket tålamod och kraft. Därför är det viktigt att bibehålla drivet inom regionerna och kommunerna, och relationerna – vilket kan påverkas av att nyckelpersoner, kommunledningar och enskilda tjänstemän byts ut av naturliga skäl. Här finns det en del att göra för att påskynda processerna, genom att dela ut ansvar och mandat till representanter att driva frågorna över lite längre tid så att vi når en större förutsägbarhet.

Som exempel på hur digitalisering skapar effektivisering under alla förutsättningar, citerade Patrik Pozzolini intressanta rapporter om hur högdigitala företag också driver jämställdhet och andra rättvisefrågor, och lyckas öka produktiviteten under pågående corona-pandemi.

– Det är de effektivitetsförbättringarna som Telia och Sverige vill nå med hjälp av ett tidigt utbyggt 5G-nät och med innovationer däri. Det är oerhört viktigt att vi driver oss själva vidare i den här utvecklingen och fortsätter ge oss som nation de bästa förutsättningarna, och jag tror att vi kommer att nå bäst resultat via en mix av lösningar, med trådlösa tekniker där fibern inte når fram, sa Patrik Pozzolini.

.

Medverkade gjorde:
Moderator: Eva-Marie Marklund, Bredbandskoordinator, Region
Deltagare: Patrik Pozzolini, Strategichef Telia Infra
Björn Lindberg, Chef för mobil radio Tele2
David Lindström, VD ACnet
Karin Lindmark, Säljare Skellefteå kraft
Mikael Nyström, Projektledare Skellefteå kraft

Inom kort kommer hela seminariet vara möjligt att ta del av i efterhand.

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan