God och nära vård. Tisdag 7 december

Vården transformeras just nu och Västerbotten ligger i framkant av utvecklingen. På vårt seminariespår "God och nära vård" får du lyssna till inspirerande exempel från kust och inland om nya sätt att möta behoven inom vården – med digitala hjälpmedel.

God och nära vård är en historisk omställning inom svensk vård och omsorg, och södra Lappland i Västerbotten är ett modellområde för omställningen. Men vad är God och nära vård i praktiken? Hur ska digitaliseringen hjälpa oss att ställa om till en nära vård? Vilka fördelar och risker finns? Hur ser vi till att digitaliseringen verkligen gör nytta?

Det är frågor som kommer att diskuteras vid seminariet:

Vad är god och nära vård?
Tisdag 7 december kl.14:30
Medverkar gör:
Peter Berggren, distriktsläkare och glesbygdsmedicinsk strateg
Roland Bång, projektledare för God och nära vård i södra Lappland
Patrik Sundström, Chief Digital Officer på SKR

God och nära vård handlar till stor del om ett nytt förhållningssätt där patienter och brukare ska vara mer delaktiga i hur vården och omsorgen ska utformas. För att lyckas med det och samtidigt ta hänsyn till både miljö, ekonomi och arbetsmiljö måste vi hitta en modell som leder oss på vägen. I södra Lappland testar vi just nu en norsk modell: “Färdplan för tjänsteinnovation”, där fokus ligger på att upptäcka faktiska behov genom att involvera berörda personer.

Hör mer i om detta i seminariet:

Färdplanen för tjänsteinnovation – metoden för hållbar digital transformation 
Tisdag 7 december kl. 15:00
Medverkar gör: Elin Bergarp, projektledare för Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland

.

Något som tagit fart de senaste åren är arbetet med välfärdsteknik, där vi vill nyttja potentialen i teknikens möjligheter för att invånare ska kunna leva självständigt och på bästa möjliga sätt. Välfärdsteknik är enligt Socialstyrelsens definition digital teknik som syftar till att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Vi delar ärliga ögonblick under seminariet:

Leva livet, hela livet, Skellefteå – med teknikens möjlighet
Tisdag 7 december kl. 15.30
Medverkar gör:
Ejja Häman Aktell, Skellefteå kommun 
Camilla Andersson, Region Västerbotten
Kenny Lundström, Skellefteå kommun

.

Välj mellan sex parallella seminariespår

Mötesplats Digitala Västerbotten erbjuder sex parallella seminariespår både den 7 och 8 december kring: Samverkan, ledarskap, hållbart samhälle, innovation, god och nära vård och nyttan med digitalisering.

Som anmäld till konferensen behöver du inte föranmäla dig till seminarierna. Du väljer det som intresserar dig mest och du kan byta när du vill i det digitala rummet. 
Se hela seminarieprogrammet här: https://motesplats.digitalavasterbotten.se/program-2021/

.

Lyssna till Elin Bergarp som leder seminariet om Färdplanen för tjänsteinnovation – metoden för hållbar digital transformation: 

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan