Program 2021

Välkommen till årets program med keynotes på huvudscenen, nätverkande i Expo-ytan och sex parallella seminariespår i digitala mötesrum som du sömlöst kan välja mellan. 

Tisdag 7 december

Det hållbara samhället i en digital tid – vår gemensamma utmaning!

I Expo träffar vi våra huvudpartners och kan besöka Sara kulturhus!

Vi värmer upp inför konferensen med vår moderator Andreas Skog och intressanta gäster.

Kristina Sundin Jonsson kommundirektör Skellefteå kommun

Samverkan och omställning
Skellefteå kommun står mitt i fantastiska möjligheter och utmaningar. Ska vi lyckas med den digitala och gröna omställningen av samhället behövs mod och samverkan.  

Kristina Sundin Jonsson är sedan 2009 kommundirektör Skellefteå kommun och har genom sitt ledarskap bidragit till att Skellefteå är ett nationellt föredöme inom området verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Karin Nyberg vd Xvii Sustainability AB

Digitalisering och hållbarhet
Karin kommer att inspirera och reda ut begreppen kring hållbarhet och digitalisering – hur hänger dessa två megatrender ihop? Och vad kan vi lära oss av de förändringsresor som sker just nu i näringslivet för att tillsammans skapa ett hållbart samhälle?

Karin Nyberg är VD och medgrundare till konsultbolaget Xvii som arbetar med hållbar affärsutveckling och cirkulär design och sitter även i styrelsen för NMC, Nätverket för hållbart näringsliv. Karin är civilekonomen som bestämde sig för att bli en drivande kraft för att skapa och utveckla näringslivets kompetens för att Sverige ska lyckas i den hållbara omställningen. Hon har tidigare arbetat på Sustainergies, är medgrundare till YSP – Young Sustainability Professionals och var tidigare chef för hållbarhet- och digitaliseringserbjudandet på Cartina AB

Vi träffas i konferensens Expo för eftersnack, mingel och möte med våra huvudpartners.

14.30 Valbara seminarier

Moderatorer Lars Eriksson, samordnare digitalisering Region Västerbotten och Magnus Rudehäll, chef digitalisering och innovationsledning Region Västerbotten

14.30 Strategiråd för regional samverkan i Västerbotten
Digitalisering är en lagsport och i Västerbotten samverkar vi – från kommunala digitaliseringsgrupper till det strategiska rådet och i regionala och nationella nätverk. I detta pass samtalar vi om hur strategirådet leder och samverkar kring digital transformation.

Karl Johan Ottosson, kommunchef Vilhelmina Kommun
Karolina Johansson, kommunchef Vännäs kommun
Eleonore Hedman, kommunchef Norsjö kommun
Thomas Molén, Chief Digital Officer Umeå kommun
Michael Carlberg Lax, Chief Information Officer Skellefteå kommun

15.00 Regional samverkan i praktiken
Goda exempel på regional samverkan inom området digitalisering.

 

Elisabeth Eriksson, LYSTKOM
LYSTKOM är ett kommunalförbund där Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele är medlemskommuner. Syftet är att genom samverkan uppnå högre kvalitet, delad kompetens och kostnadseffektivitet i sina verksamhetsområden.  

Karin Wikgren, Skellefteå kommun
Sedan 2017 har 15 kommuner samverkat kring gemensamma e-tjänster, där Skellefteå kommun ansvarar för utvecklingen. Det ger alla förutsättningar för att erbjuda sina invånare och företag digitala tjänster som underlättar och förenklar vardagen. 

15.30 Digital Impact North  – så skapar vi en av Europas ledande regioner inom IT, artificiell intelligens och digitalisering.  
Region norr är genomsyrad av en internationellt konkurrenskraftig IT-sektor, ett innovativt och expansivt näringsliv, en stark forskning, ledande utbildningar och ett växande antal aktörer. Conny Björnehall från RISE om det aktuella läget i etableringen av samverkansplattformen Digital Impact North 

Conny Björnehall, Senior Manager Digitalization and AI at RISE Research Institutes of Sweden

Moderator: Marie Andervin, Transformationsledare Digjourney
Värd: Johan Forsberg, DigJourney

Digitaliseringen och coronakrisens konsekvenser innebär nya utmaningar och möjligheter för dig som chef eller ledare. Förändrade behov, förväntningar och arbetssätt utmanar både ledarskapet och medarbetarskapet. Är även upplevelsen av att gå till jobbet i förändring?

Vad innebär det för verksamheter att erbjuda en digitaliserad arbetsplats? Vad betyder det för oss som arbetar i den?

14.30 Vad krävs för att få igång våra småföretag för att hänga med i digitaliseringens möjligheter och utmaningar?

99,4 % av det svenska näringslivet består av företag med 0 – 49 anställda. Utvecklingen går allt snabbare och varje företagsledare behöver hänga med för att företaget ska gå bra över tid. Men utbildningar är ofta svåra att hitta och dessutom kostar de en hel del. Idag delar Sara Hellberg från Affärskompetens med sig om hur vi kan, ännu bättre, stödja den stora gruppen att ta ledarskap över digitaliseringen.
Är du företagare eller ansvarig för näringslivsfrågor i din kommun, häng med på denna session. Du får med dig exempel på konkreta insatser som lockar många företagsledare att ta de första stegen.

Sara Hellberg, Affärskompetens

15.00 Varför är det viktigt med en digitaliserad arbetsplats?
Anna Gärdin har svaret på varför det är viktigt med en hållbar digital arbetsplats för både medarbetare och verksamhet. Vill du ladda din verktygslåda med modellen Digitaliseringstrappan, ett par trendspaningar samt både inspiration och argumentation som praktiskt hjälper dig att utveckla den digitaliserade arbetsplatsen? Välkommen!

Anna Gärdin, Framtidsdirektör Huddinge Kommun

15.30 Så här lyckas man med hybridarbete
Pandemin har tvingat på distansarbete på organisationer och medarbetare och från det har vi lärt oss att det går att vara värdeskapande även utan att vara på ett kontor. Att jobba hemifrån upplever många också förenklar våra liv och spar tid. Samtidigt finns behovet av det nära, fysiska och sociala där hela människan är med. Kombinationen mellan dessa två behov stavas hybridarbete och många organisationer är nu i denna utmaning att få det att fungera. Vad finns det för olika sätt att jobba med hybridarbete och vad har visat sig fungera bra och mindre bra? Det är två av frågorna som denna session tar upp.

 

Samtal mellan Maria Svensson Wiklander och Joakim Jansson
Chatt: Johan Forsberg

Maria Svensson Wiklander är grundare av The Remote Lab, en kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distansoberoende arbetsliv. Under de tio senaste åren har hon startat och drivit flera distansoberoende organisationer. Maria är även grundare och delägare av den utvecklingsorienterade co-workinghubben Gomorron Östersund med tre sajter i Östersund. Hon är en av initiativtagarna bakom Jämtland Calling, involverad i Sveriges största inflyttarprojekt samt att bygga framtidens samverkanshubbar för myndigheter – SAMVERKET.

Moderatorer Per Strömbo och Victoria Bertilsson, kommunikatörer Region Västerbotten

14.30 Vad betyder God och nära vård?
God och nära vård. Många av oss har hört orden. Men kan vi riktigt förklara vad det innebär?  

God och nära vård är en historisk omställning inom svensk vård och omsorg, och södra Lappland i Västerbotten är ett modellområde för omställningen. Roland Bång och Peter Berggren berättar om vad God och nära vård innebär i praktiken, vart vi befinner oss på resan, vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit. Patrik Sundström ger digitaliseringens perspektiv på omställningen – vilka möjligheter finns och vad behöver vi tänka på när vi inför digitala hjälpmedel i vård och omsorg?

Isabell Zemrén, områdeschef Närsjukvårdsområde södra Lappland
Roland Bång, projektledare för God och nära vård i södra Lappland
Patrik Sundström, Chief Digital Officer SKR

15.00 Färdplanen för tjänsteinnovation – metoden för hållbar digital transformation 
Hur inför vi digitala hjälpmedel på ett hållbart sätt? Med hänsyn till både ekonomi, arbetsmiljö och miljö? I södra Lappland testar vi just nu den norska modellen Färdplanen för tjänsteinnovation.

Färdplanen för tjänsteinnovation är en modell som innefattar 6 olika faser. I varje steg finns olika verktyg och steg man måste ta för att kunna gå vidare till nästa fas. De två första och viktigaste faserna är Förankring och Insikt – två grundpelare som ofta glöms bort när vi inför nya verktyg eller arbetssätt i en verksamhet. Hör Elin Bergarp berätta mer om Färdplanen och dess uppbyggnad!

Elin Bergarp, Projektledare Region Västerbotten

15.30 Leva livet, Hela livet Skellefteå med teknikens möjlighet 
Tekniken har idag fått rätt jordmån för att kunna gro och gör att invånare kan fortsätta leva sina liv, självständiga. För det är med teknikens möjlighet Anna kommer att kunna leva livet bäst möjligt, det är med teknikens möjlighet vi kommer att känna arbetsglädje, klara en budget i balans med god kvalitet, och med tekniken kan de varma händerna vara där de behövs mest. Vi kommer aldrig att ersätta händer med teknik – vi kommer däremot att behöva alla händer i framtiden och det på rätt ställe.
Vi delar ärliga ögonblick!

    

Ejja Häman Aktell, Skellefteå kommun 
Camilla Andersson, Region Västerbotten
Kenny Lundström, Skellefteå kommun

Moderator Anna Johansson, utvecklingsledare SKR

14.30 Digitalt utanförskap ett demokratiskt problem
Fortfarande står många utanför det digitala samhället det innebär bland annat att de inte har möjlighet att ta del av demokratiska frågor när alltmer görs digitalt. Det finns ingen ”quick-fix” för detta, vi måste se det som ett långsiktigt folkbildningsarbete där biblioteken har en viktig roll. Det är också hög tid att nyttja den kompetens och erfarenhet som finns hos de som arbetar med personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap när vi digitaliserar verksamheterna i kommuner och regioner.   Elin Wihlborg och Anders Nordh samtalar om motiven för detta och ger konkreta tips på hur man kan gå tillväga. 

Elin Wihlborg, Professor i statsvetenskap, Linköpings Universitet
Anders Nordh, Utvecklingsledare, SKR

14.50 Perspektiv från Lycksele
Anna Sollén, digital handledare e-RUM, Lycksele

15.00 Digital delaktighet i praktiken
Under det här seminariet fördjupar vi våra perspektiv hur digital delaktighet är en del av ett hållbart samhälle. Anna Sollén berättar hur hon som digital handledare arbetar med detta i praktiken och Johan Sundlöf berättar hur han jobbar som biblioteksutvecklare för att stötta det lokala arbetet.

 

Anna Sollén, digital handledare e-RUM, Lycksele
Johan Sundlöf, biblioteksutvecklare region Västerbotten
Elin Wihlborg, Professor i statsvetenskap, Linköpings Universitet
Anders Nordh, Utvecklingsledare, SKR

15.35 Upphandling och cirkulärt tänkande som motorer för hållbarhet
Kan det vara så att hållbarhetsperspektivet driver utveckling eller är det tvärtom? Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. Samtidigt ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahandsalternativet för verksamhetsutvecklingen i kommunen. Sedan 2017 har Umeå kommun haft en policy för hållbar IT och digitalisering. Under 2021 har en ny handlingsplan med aktiviteter har tagits fram. Lars Sandström berättar hur Umeå arbetar med hållbar IT och digitalisering
I ett hållbart samhälle är cirkulariteten en väsentlig pusselbit. Ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi är att vid upphandling inte hämma utan möjliggöra och främja cirkulära flöden. Karin Peedu ger konkreta tips om hur du kan prioritera mellan olika mål och strategier för cirkulär upphandling genom att använda ambitionsplanen för cirkulär upphandling som ett stöd vid planering. Hon kommer också berätta om det nya lagförslaget som förstärker skyldigheten att beakta klimat och cirkularitet i upphandling.

 

Lars Sandström, IT- och digitaliseringsstrateg, Umeå kommun
Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKR och ordförande i expertgruppen för cirkulär upphandling

Moderatorer Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker Inera och Kaj Backman Samordnare digitalisering Region Västerbotten

14.30 Styrning och ledning för nyttorealisering
Genomgång av huvudteserna i uppdateringen av DIGGs vägledning i Nyttorealisering 3.0

 

Karin Sågström, Strateg Uppsala kommun/projektledare DIGG
Anna Pegelow, Strateg Värmdö kommun/verksamhetsutvecklare DIGG


15.00 ”Vad ska man med en bemannad reception till?
Exempel på arbete med nyttorealisering på röntgen i Region Östergötland

.

Åsa Hedin Karlsson, utvecklingsstrateg digitalisering Region Östergötland
Liselotte Joelsson, Utvecklingsansvarig. Hälso- och sjukvårdsorganisationen. Region Östergötland


15.30 Digital mognad räddar välfärden: Reflektioner kring nationell skalning av DiMiOS, Verktyget för digital mognad
Välfärden står inför enorma utmaningar, och digitalisering lyfts upp som en metod för att möta dessa utmaningar. Samtidigt vet vi från forskningen att offentlig sektors förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering, generellt sett är låg. Seminariet tar avstamp i SKRs projekt för Digital Mognad, där den evidensbaserade lösningen DiMiOS nu skalas nationellt. Var brister vi i termer av digital mognad? Vad kan vi göra för att rädda välfärden?

DiMiOS är ett verktyg som hjälper dig och din organisation att mäta och följa upp digital mognad. Den ger dig möjlighet att jämföra dig med andra organisationer inom offentlig sektor samt att lära av andras digitala initiativ.

Johan Magnusson, professor Göteborgs universitet och föreståndare för SCDI Göteborg (www.scdi.se).

Moderator Jenny Ferry Samordnare Digitalisering och innovationsledning Region Västerbotten

För att skapa ett mer hållbart och smart samhälle måste vi arbeta med innovation. Innovation är en ny produkt, tjänst eller idé som skapar värde. Den pågående pandemin har tydligt visat på behovet av en snabbare utvecklingstakt och vikten av tänka annorlunda och göra annorlunda med digitaliseringens möjligheter som grund.

14.30 Ökade digital innovation i Västerbotten under Covid med medborgaren i fokus? – Har det gått snabbare under pandemin ?

Skillnaden mellan att ‘digisera’ analoga processer med digitala systemstöd som redan finns mot att digitalisera processer där det inte funnits ett färdigt systemstöd kräver finess och innovation. Under pandemin har inte Regionen haft tid att vänta, hur har det gått? Och kommer vi kunna hålla denna ‘tekniktakt’ även efter pandemin? Region Västerbotten har under pandemin lyckats förändra beteenden och arbetssätt. Nu är utmaningen att bibehålla dessa förändringar.

Håkan Pettersson, Systemarkitekt Region Västerbotten

15.00 Den medskapande medborgaren för stadens klimatomställning
Innovationsplattformen Social Progress Innovation Sweden tar sikte på en framtid där umeborna får större inflytande över staden utveckling. Genom att skapa en digital medborgarverkstad med fokus på klimatomställning lyfts gräsrotsinitiativ, idéer och lösningsförslag upp på agendan. Önskan är att skapa ett medborgardrivet community där företag, föreningar, forskare och frifräsare tillsammans samagerar för att finna lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar. Att rädda världen är inget en gör på egen hand, eller hur?
Konceptet heter Umecom och testades för första gången i september 2021. Nu delar vi med oss av erfarenheter och tankar framåt.

 

Ida Hillebjörk, Projektledare Umecom
Ellen Grahn, Utvecklingsstrateg Innovation

15.30 European Digital Innovation Hubs – världen tar del av Västerbottens kunskap och du är med!
European Digital innovation Hubs (EDIHs) kommer att fungera som ett stöd för företag så att de kan klara de digitala utmaningarna och bli mer konkurrenskraftiga. Varför ska Västerbotten vara en del av detta? Varför är det viktigt att du är med?

Ulf Hedestig, Universitetslektor Umeå universitet

Anette Novak är direktör och myndighetschef för Statens medieråd och till våren tillträdande vd för Filminstitutet.

Det hållbara samhället i en digital tid
Digitaliseringen förändrar samhället och utmanar det demokratiska samtalet. Digital kompetens och förståelse blir en vattendelare för innanförskap och samhörighet. Hur skapar vi ett hållbart samhälle för nästa generation som varit digitala sedan de föddes?

Anette Novak är direktör och myndighetschef för Statens medieråd och har mångårig erfarenhet av att arbeta med digital transformation och innovation inom medieområdet. Hon är också journalist och har arbetat som chefredaktör på Norran.

Sverker Olofsson journalist programledare

Ett hållbart digitalt samhälle i framtiden?
Västerbotten är en progressiv region där människor trivs och fler behöver flytta in. Samhällsförändringen går i snabb fart och digitaliseringen skyndar på utvecklingen och förändrar samhället. Hur drar vi nytta av utvecklingen och skapar förutsättningar fullt ut i hela länet?

Med fokus på bland annat dessa frågor leder Sverker Olofsson samtalet. Han är journalist och legendarisk f.d. programledare för SVTs Plus. Vem kommer inte ihåg den röda soptunnan?

Gäster i panelen

 

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbotten
Rickard Carstedt, Regionråd Region Västerbotten
Anette Novak,
Generaldirektör Statens Medieråd
Ola Nordebo
, Politisk chefredaktör Västerbottens-Kuriren

Välkommen till en interaktiv, digital liveunderhållning

Som en extra bonus livesänder vi en timme från Guldkvällen på Sara kulturhus den 7 december. Du som deltar i konferensen digitalt kan ansluta via vår plattform Coeo. Vi sänder även live på Facebook.

Klockan 19 hälsar vi välkommen och startar med ett quiz om stort och smått i Västerbotten. Du kan delta i quizet via Menti.com

Mellan quizfrågorna bjuder vi på tänkvärd och rolig improvisationsteater med Unghästen. Det blir även ett intressant samtal om digitalisering med våra keynotes Karin Nyberg och Anette Novak.

Sara Holmström, sångerska från Skellefteå, underhåller tillsammans med gitarristen Emil Holmgren.

En lycklig quizvinnare kommer också att koras under kvällen. Koppla upp dig och häng med!

Karin Nyberg

Karin är vd för Xvii Sustainability AB. Hon reder ut begreppen kring hållbarhet och digitalisering – hur hänger dessa två megatrender ihop?​

Sverker Olofsson

Tillsammans med en spännande panel bryter Sverker i frågan om hur digitaliseringen påverkar samhällsförändringen i Norra Sverige, nu och i framtiden.

Onsdag 8 december

Det hållbara samhället i en digital tid – vår gemensamma utmaning!

I Expo träffar vi våra huvudpartners och kan besöka Sara kulturhus!

Vi värmer upp inför dagen med vår moderator Andreas Skog och intressanta gäster.

Johan Magnusson professon vid Göteborgs universitet

Som om vi hade ett val: Digitalisering med kniven mot strupen
Digitalisering lyfts ofta upp som en möjlighet, men riskerar då att tas för lätt. Digitalisering är en absolut nödvändighet för att vi skall klara av att lösa såväl välfärds- som hållbarhetsutmaningen. Sverige tenderar i dagsläget att hantera digitalisering chevalereskt och med alltför hög självgodhet, vilket resulterar i påtagliga risker och kostnader. Sessionen belyser digitalisering ur ett alternativkostnadsperspektiv och lyfter perspektivet kring att framgångsrik digitalisering är ett absolut hygienbehov inom såväl offentlig som privat sektor.

Johan Magnusson är professor i tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation 

Ett snabbt och fungerande nät är en förutsättning för innovation och digital utveckling, verksamhet och ekonomi. Vad innebär den nya 5G-tekniken för Västerbotten? Vilka möjligheter öppnas upp för en smartare samhälle med en snabbare uppkoppling? 

I detta pass får du veta mer om hur 5G-tekniken fungerar, vad blir skillnaden mot idag? Vi tar del av exempel från Boliden Rönnskär och Boliden området och från testbäddar i offentligsektor. Telia berättar om nätutbyggnaden och vi talar om vad som krävs för att koppla upp Västerbotten.

Efter passet kommer du att kunna ställa dina frågor och prata vidare med våra partners i Expoytan.

 

Annika Svensson, Projektledare Luleå Tekniska universitet
Peter Burman, Project Manager (Technology), BA Mines
Staffan Åkesson, Teknisk chef, Telia

Vi träffas i konferensens Expo för eftersnack, mingel och möte med våra huvudpartners

10.00 Valbara seminarier

Moderator Lars Eriksson, samordnare digitalisering Region Västerbotten och Magnus Rudehäll, chef digitalisering och innovationsledning Region Västerbotten

10.00 Samverkan för ett hållbart digitaliserat Sverige

Sveriges kommuner och regioner, SKR har tillsammans med DIGG, myndigheten för digital förvaltning och andra myndigheter i uppdrag att arbeta för ett hållbart digitaliserat Sverige. I detta pass får vi en genomgång av arbetet.

Patrik Sundström Chief Digital Officer, SKR

10.30 DIGGs nationella uppdrag och samverkan

Daniel Antonsson strateg, digital utveckling DIGG

Moderator Marie Andervin och Joakim Jansson, Digital transformation enabler Digjourney

10.00 Inställt pga sjukdom

10.30 Så gör sig Umeå kommun och koncernbolagen redo för digital transformation
Det finns ett tydligt gap mellan nuläge och önskat läge avseende förmåga, kompetens och kapacitet att driva digitaliseringen med den förändringstakt som sker i omvärlden.
Kommunens förvaltningar och koncernbolag har under hösten genomfört ett uppdrag med målet att öka kund- och medborgarnyttan samt effektivisera interna processer. Thomas Molén, CDO på Umeå Kommun, berättar om resultatet och nästa steg.

Thomas Molén, Chief Digital Officier Umeå kommun

Moderator Per Strömbo, kommunikatör Region Västerbotten

10.00 Goda exempel från Umeå
Seniortorget: Camilla Jägerving Isaksson talar om en helt ny satsning för att möta den demografiska och tekniska utvecklingen. Äldreomsorgen i Umeå Kommun har öppnat Seniortorget med fokus på inspiration och information kring livet som senior i Umeå kommun
Medicingivare: 2018 startade Hemsjukvården i Umeå Kommun ett projekt med införande av medicinrobotar till patienter med hemsjukvårdsinsats. Arbetet har visat sig vara positiv för såväl patienter, sjuksköterskornas arbetsmiljö och patientsäkerhet.

   

Camilla Jägerving Isaksson, processledare Äldreomsorgsförvaltningen prevention, Umeå kommun
Malin Björnebäck, hemsjukvården, Umeå kommun
Moa Gullbrand, distriktssjuksköterska, Umeå kommun

10.30 Patienten/brukaren som medskapare
Vad kommer krävas för att digitaliseringen ska bidra till personcentrering – och inte hämma den? Gunilla von Bergen Lodnert diskuterar detta tillsammans med Kajsa Westling, författare till ”Från mottagare till medskapare”.

Gunilla von Bergen Lodnert, strateg i projektet Digital transformation för God och nära vård i södra Lappland
Kajsa Westling, Senior policy designer, Experio Lab Sverige

Moderator Kim Schagerström digitaliseringssamordnare Umeå kommun

10.00 Hållbarhet genom digitalisering
Vi är mitt i den fjärde industriella revolutionen där allt blir digitalt och gränserna mellan människa och maskin suddas ut. Samtidigt står vi inför en stor utmaning för att nå klimatneutralitet i våra kommuner. Hur kan vi nyttja digitalisering för att nå hållbarhet och accelerera utvecklingen genom samverkan?

Daniel Dersén, Management Consultant Internetstiftelsen

10.30 Visualisera målen med hjälp av öppna data!
För att visa hur de ligger till mot sina mål använder Umeå kommun data och datadelning. Det finns både finansiella och miljömässiga mål  – kom och ta del av praktiska exempel från verksamheten med måltidsservice!

Maria Söderlind, projektledare Öppna data Umeå kommun
Anette Boström, Chef ledningsarbete Måltidsservice Umeå kommun

Moderator Kaj Backman Samordnare digitalisering Region Västerbotten

10.00 Nytto- och kostnadskalkyler inom digitalisering
Erfarenheter från socialtjänsten i Umeå kommun

Emil Forsberg, Digitaliseringschef socialtjänsten Umeå kommun

10.30 Nyttovärdering – En viktig del i utvecklingsprocessen
Under de senaste åren har socialkontoret i Skellefteå skruvat i sin utvecklingsprocess. Vi är inte i mål än, men på god väg. Under seminariet får du ta ta del av varför vi gör detta och vad vi hoppas uppnå.

 

Mikael Eriksson, chefscontroller Skellefteå kommun

Moderator Mats Johansson, Samordnare Digitalisering och innovationsledning Region Västerbotten

10:00 – 11:00 Trygg och säker som en god IT-ninja
Två av Sveriges superpoddare om IT-säkerhet möts för första gången live på Mötesplats Digitala Västerbotten! Karl Emil Nikka, som bland annat driver Bli säker-podden och är vald till årets säkerhetsprofil i Sverige 2021, talar om hur vi kan avvärja IT-hoten mot våra verksamheter. Markus Porsklev, som poddar om Nätets mörka sida, ger oss exempel på hur digitala attacker har påverkat världen utanför datorn. Vi utlovar entusiasm, spänning, humor och en frågestund med två av Sveriges vassaste inom området IT-säkerhet!

Karl-Emil Nikka, IT-säkerhetsexpert
Markus Porsklev, lärare och poddare

Nina Bozic, senior researcher RISE

Framtidens hållbara arbetsplats

Självledarskap, ledarskap och sättet vi arbetar på måste omdefinieras i takt med att vi rör oss allt mer mot distansbaserade och hybrida arbetsmodeller.
Nina talar om hur vi kan bygga morgondagens organisationer, där digital teknologi, nya organisationsformer med fokus på deltagande och innovationskultur integreras. Under passet får vi också en inblick i vilka områden RISE tittar på för en hållbar framväxt av framtidens arbetsmarknad.

Nina Bozic är senior forskare inom Innovation Management och Future of Work på RISE – Research Institutes of Sweden. Hon driver den kollaborativa plattformen för Sustainable Future Work på RISE som kopplar samman över 40 forskare. Ninas intresse ligger i att omdefiniera bilden av hur vi jobbar, självledarskap och ledarskap i en tid där arbetslivet är digitalt och platsoberoende. Hon har 17 års erfarenhet av att utforska arbetslivet som innovationsfacilitator, inom offentlig och privat sektor.

Samtal om framtidens arbetsplats med Nina Bozic och representanter från våra partnerkommuner.

     .

Grete Vesteraas, Administrativ chef Lycksele kommun
Magnus Haglund, kommundirektör Örnsköldsviks kommun
Ingrid Thylin, Kultur- och fritidschef Skellefteå kommun
Nina Bozic, senior researcher RISE

Nina Bozic

Nina är senior researcher på RISE. Hon talar om morgondagens organisationer och aktuell forskning kring framtidens hållbara arbetsplats.

Johan Magnusson

Johan är docent vid Göteborgs universitet. Han belyser digitaliseringens absoluta nödvändighet för att vi ska klara av att lösa såväl välfärds- som hållbarhetsutmaningen.

Anmäl dig här

Du kan delta online eller unna dig en guldbiljett och vara med på plats i kulturhuset. I en guldbiljett ingår även middag och underhållning.

7-8 december 2021.

Årets tema

”Det hållbara samhället i en digital tid” är konferensens röda tråd. Temat inbjuder till intressanta samtal om framtidens arbetsplats, den sociala hållbarheten och den nya tekniken och välfärden – när digitaliseringen inte längre är valbar.

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling