Ledarskap och kommunikation 

Anna Bellman talar om viktiga nycklar för att nå fram i en komplex digital värld.

– Mer än någonsin behöver ledare utforska om de verkligen når fram med sitt budskap i denna nya situation med distansarbete, videomöteströtthet och hybridmöten, säger Anna Bellman, en av årets keynote-talare.   

.

Nycklar för att lyckas

Anna Bellman har identifierat sju viktiga nycklar för att lyckas med ledarskap och kommunikation i vår alltmer komplexa digitala värld. Några av dem kommer hon att beröra på djupet under Mötesplats Digitala Västerbotten. En av nycklarna är personligt ledarskap.

– Något som det ställs allt högre krav på i vår tid är personligt ledarskap där vi behöver kunna leda oss själva. Det handlar bland annat om att medarbetare inte längre enbart är medarbetare utan medansvariga där de tar sitt ansvar för att förstå organisationens övergripande mål och riktning, och hur de bäst kan bidra till att uppnå det. Jag har mött otroligt många människor och organisationer de senaste åren som famlar i det här och inte vet hur de ska hantera sin arbetstillvaro på ett bra sätt, när det mesta blir mer digitalt. 

– Framtiden är digital, fortsätter Anna. Precis som våra ungdomar idag ser det som fullt naturligt att umgås via sina datorer och telefoner, precis så kommer vi att ha det framöver. Här finns en problematik kring hur vi verkligen kan komma nära, men med nya förhållningssätt och arbetssätt kommer vi att kunna hantera det. Framtiden handlar inte bara om att kunna arbeta tillsammans genom ny teknologi utan också att vi behöver bli bra på att förstå hur det digitala påverkar relationerna och kontakten mellan oss människor. Framtidens ledare kommer i mycket större grad än tidigare behöva ägna sig åt kommunikation!   

.

Om Anna Bellman
Anna är en inspirerande utbildare inom kommunikation och ledarskap med en gedigen bakgrund inom journalistyrket, näringslivet och 16 år som kommunikationsexpert, föreläsare, utbildare och moderator genom eget företag. Sedan flera år tillbaka finns Anna med på listan över Sveriges 100 mest populära föreläsare.  

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan