Det hållbara samhället – vår gemensamma utmaning.

Vid årets upplaga av Mötesplats Digitala Västerbotten stod det hållbara samhället i fokus. Närmare 400 deltagare möttes, till största delen digitalt men även fysiskt, för att samverka och lära sig mer om den viktiga digitala utvecklingen i Västerbotten och uppmärksamma hur den digitala transformationen kan länkas ihop med den hållbara transformationen.


– Vi vill säga stort tack till alla medverkande och deltagare, säger Andreas Skog, ansvarig för konferensen. Digitaliseringen ger oss möjligheter att samarbeta kring smarta lösningar som skapar nytta för hela länet. I år var 55 städer representerade bland deltagarna och cirka 70 personer var engagerade i att presentera de valbara seminarierna

På bilden syns:
Sverker Olofsson journalist programledare
Rickard Carstedt, regionråd Region Västerbotten
Anette Novak, generaldirektör Statens Medieråd
Ola Nordebo, politisk chefredaktör Västerbottens-Kuriren
Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan