Tack för årets mötesplats!

Mötesplats Digitala Västerbotten 2023, med fler än 300 deltagare från fler än 50 organisationer, blev ett viktigt avstamp för det fortsatta arbetet med digital utveckling i Västerbotten.

Ett viktigt medskick var budskapet om en hållbar “omtänksam” digital omställning, för att skapa en bättre vardag för västerbottningarna. Sveriges Kommuner och Regioner bidrog under mötesplatsen med att presentera sitt nya handslag för gemensam välfärdsutveckling genom digitalisering med tydliga aktiviteter för att gå från ord till handling när det gäller gemensamma digitala lösningar inom bland annat socialtjänst och skola.

Digital resiliens och beredskap var ett annat område som lyftes på mötesplatsen, ett område där kommunerna i Västerbotten behöver flytta fram positionerna. I samtalet deltog också politiker från Västerbotten och Region Västerbottens nya regionala utvecklingsdirektör, Patrik Sällström.

I utvärderingen lyfter deltagarna fram bredden i programmet och värdet av att kunna ta del av allt innehåll i efterhand.

“Bra blandning av talare och inslag från många kommuner, även de små. Gillar blandningen av erfarenheter från operativt och faktiskt arbete och det övergripande strategiska.”

Vi ses igen 2024!
Hälsar årets moderatorer Malin Bergvall och Andreas Skog

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan