Framgångsfaktorer för digital utveckling

Västerbotten har de senaste tio åren jobbat målmedvetet med olika digitaliseringsprojekt och har under den tiden hittat en rad gemensamma nämnare som lägger grunden för framgångsrik digitalisering.

Dessa egenskaper är följande
-Det tillför nåt nytt.
-Det skapar nytta.
-Det är nyttigtgjort och skalbart.
-Det är inkluderande.
-Det ökar vår gemensamma förmåga.


Det här är också egenskaper vi söker efter när vi delar ut länets digitaliseringspris Guldmolnet en gång varje år, på Mötesplats Digitala Västerbotten. Har du stött på någon eller några av dessa egenskaper i länet? Då är det hög tid att gå in och nominera goda exempel till årets utmärkelse, nomineringen är öppen till 31 oktober.

Lär dig mer om våra framgångsfaktorer och det fina arbete som vi uppmärksammade 2022

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan