Att möta det okända med förnyelse och transformation 

Carl Heath, expert på digital beredskap från RISE, kommer den 6 december att tala om hur vi gör för att säkra förmågan att kunna fungera som ett digitalt land i en tid av turbulens och förändring.

– Med den accelererande digitaliseringen kommer betydelsen av digital resiliens bara att öka.  

I en tid där varje del av vår vardag är digitaliserad, betonar Carl vikten av att förstå vad digital resiliens verkligen innebär. Det handlar inte bara om teknologi, utan även om hur vi organiserar oss och hur vi som individer kan hantera systemen. Digital resiliens kan beskrivas som förmågan hos ett informationssystem att motstå och återhämta sig från störningar, kriser och hot, samtidigt som det bevarar sin funktion, tillgänglighet och integritet. 

Carl kommer att belysa hur den snabba digitaliseringen påverkar allt från individens dagliga liv till nationell säkerhet och suveränitet. Han kommer också att diskutera risker och sårbarheter, som ojämlik tillgång till digital infrastruktur och den ökande splittringen i samhället. 

– För att skapa en verklig förmåga till digital resiliens är det avgörande att högsta ledningen, både politiker och tjänstemän, har en djup förståelse för dessa frågor. Detta för att kunna leda och organisera för förnyelse och transformation i en alltmer digitaliserad värld. 

Carl kommer också att delta i tisdagens mingelmiddag och samtalet om hur Artificiell intelligens påverkar samhällsutvecklingen och konstnärliga och kreativa näringar.

För mer information om Carl Heath och hans arbete, besök RISE’s webbplats

Mötesplats Digitala Västerbotten äger rum den 5-6 december, både på plats i Skellefteå och online. Konferensen kommer att beröra ämnen som samverkan, nya digital lösningar, digital beredskap och den gröna och digitala omställningen. 

Onsdag 6 december:
Att möta det okända med förnyelse och transformation 
Carl Heath, fokusledare för området resilienta informationssystem RISE

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan