Hackerattack: Kalix kommun till Mötesplats Digitala Västerbotten

Mitt i natten den 16:e december drabbades Kalix kommun av en hackerattack.

”Ingenting gick att använda. Det gick inte ens att skriva ut papper från skrivarna. Vår hemtjänstpersonal hade inte tillgång till journaler, ingen kom undan”. Det var vad som mötte medarbetarna när en hackerattack den 16 december 2021 slog ut Kalix kommuns it-system. Inkräktarna krävde en lösensumma för att stoppa krypteringen men kommunen vägrade gå den vägen.

— Det är utpressning på hög nivå och det är verkligen viktigt att vi inte stöttar den här typen av brottslighet genom att betala, säger Maria Henriksson kommundirektör i Kalix.

Kommunens tekniker drog i gång det stora larmet och under de första 48 timmarna behövde man agera snabbt.

— Vi fick stänga ner all internet och bli en isolerad ö. Hela nätverket var en brottsplats. De första dagarna gick åt till att samla ihop bevis, berättar Kalix kommuns stabsansvarige Kenneth Björnfot.

Externa resurser involverades i IT-arbetslaget bara någon dag efter att krypteringen upptäckts.
Tillsammans tog man sig an arbetet med att först och främst ta kontroll över miljön och återgå till normalläge. Samtidigt uppenbarades effekterna av angreppet i fler delar av det kommunala arbetet.

På Mötesplats Digitala Västerbotten 2022 får vi veta mer om arbetet, utmaningarna och vad de tillsammans lärt sig.

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan