Inspireras av Sundsvall – årets digitaliseringskommun

Sveriges digitaliseringskommun Sundsvall kommer att inspirera och utmana oss på årets Mötesplats Digitala Västerbotten.

Utmärkelsen Sveriges digitaliseringskommun delas ut till den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Sundsvalls kommun har under tävlingens gång framhävt vikten av att skapa mer likvärdiga förutsättningar för den digitala utvecklingen hos alla kommuner i landet.

– Detta är ett kvitto på Sundsvall ligger i täten när det kommer till att använda digitaliseringens möjligheter, ett pris som hela Sundsvall kan vara stolta över då utvecklingen inom kommunen också involverar flera delar ur det lokala näringslivet, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun

– I Sundsvall investerar vi stort i digital infrastruktur och på att höja vår förmåga att tänka i digitala banor när vi utvecklar. Det är långt ifrån alla kommuner som har förutsättningarna att bedriva motsvarande utveckling som vi och vår filosofi är att så mycket av det vi gör ska kunna återanvänds av andra, säger Jonas Walker, kommundirektör, Sundsvalls kommun.

– En av våra framgångsfaktorer är att politiken tidigt förstod att digitaliseringen är en del av vår framtid, att det kräver resurser och tydliga mål. Idag har vi mobiliserat, lyckats locka medarbetare som ligger i framkant och skapat arbetssätt som involverar något som borgar för ett långsiktigt hållbart arbete med vår digitala utveckling, säger Marcus Matteby IT-direktör, Sundsvalls kommun

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan