Anmälan är öppen!

Vårt early bird-pris ger dig 250 kr i rabatt om du anmäler dig senast den 30 september.

Välkommen till Mötesplats Digitala Västerbotten 2022.
Vi har satt ribban högt och planerar för årets bästa hybridkonferens med både digital och fysisk utställarmiljö där näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer kan mötas och lära av varandra.

Kom och nätverka, och bidra med både kunskaper och frågor när vi tillsammans diskuterar regional digital strategi, IT-säkerhet och hur vi gör Västerbotten till en levande plats genom samtidens viktigaste förändringsfaktor – digitaliseringen.

Programmet är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt. Det blir två intressanta keynotes, valbara seminarier, en workshop och medverkan av Kalix- och Sundsvalls kommun. Läs tidigare nyheter om dem här och här

Dessutom delas ett nytt pris ut under middagen – Guldmolnet!

Läs mer om programmet
Anmäl dig här

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan