Vad händer i länet? Hur löser vi vårdbehov på nya och tillgängliga sätt?

I fyra miniseminarium belyser vi nya möjligheter med digitalisering i vården, där glesbygden nu tar täten.

– Det pratas mycket om omställning till en nära vård, om personcentrering och digitaliseringens möjligheter. Men det kan vara svårt att se förändring under tiden den pågår. Därför är vi ivriga att få visa upp saker som händer, över hela länet, säger Per Strömbro, kommunikatör för Nära vård och samtalsledare under seminarierna.

– De programpunkter vi presenterar här är bara ett axplock av allt som sker, men de är strålande exempel som kan inspirera långt utanför vårdens och länets gränser.

.

Nära vård i en digital era

Vård och omsorg finns representerat på Mötesplats Digitala Västerbotten både den 14:e och 15:e december. Under rubriken ”Nära vård i en digital era”  finns valbara seminariepass med titlarna: ”Ett år med Hälsodigitalen” ”Vänd bristen till en tillgång” ”Stärk föräldrarna!” och ”När glesbygden tar täten”.

.

Inspirerande exempel

Vi får höra om Hälsodigitalen som nyligen firade ett år. Hur ser det ut på insidan av denna satsning? Projektledaren Anders Wink berättar om utmaningarna i att lansera ett nytt gränsöverskridande koncept.

Från folktandvården i Storuman kommer Ingela Näslund, avdelningschef, och Annelie Sarlin sektionsledare, att prata om hur man kan vända en brist till en tillgång. I det här fallet handlar det om ett projekt där tandsköterskorna på orten stöttar upp kollegorna vid kusten och erbjuder digitala vårdmöten som syftar till att förbättra munhälsan för 2-åringar.

Daniel Lindmark, psykolog på Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten, pratar om deras erbjudande om digitala grupputbildningar till vårdnadshavare av barn mellan sex och tolv år som behöver stöd i sitt föräldraskap. Ett lyckat koncept har det visat sig!

Med titeln ”När glesbygden tar täten” presenterar Glesbygdsmedicinskt centrums enhetschef Andreas Lundqvist och Niclas Forsling, projektledare, en verksamhet i framkant som drar blickar till sig, bland annat från WHO som nyligen utsåg Glesbygdsmedicinskt centrum och södra Lappland till en demonstrationsplattform för primärvård i glesbygd.

.

Se alla tider på vår programsida

Under Valbara seminarier # 3 Nära vård i en digital era, hittar du tider och mer information om varje seminarium. Länk till programsidan
Alla seminarier sänds digitalt, även för dig som deltar på plats i Umeå Folkets Hus.

Varmt välkommen att delta!

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan