Panelsamtal med ledare i Västerbotten

Seminariespåret Politiskt ledarskap i transformation avrundades med ett intressant panelsamtal mellan Karolina Johansson, kommunchef Vännäs kommun, Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör vid Region Västerbotten, Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden och Nicklas Sandström (M) oppositionsråd Region Västerbotten och vice ordförande i Inera.

Det fanns en stor enighet bland de deltagande att för lyckas med de stora utmaningar som den digitala omställningen innebär behöver vi samverka mellan kommuner och regioner och omvärldsbevaka, och för att fånga förändringskraft och få resurserna att räcka till, måste vi sluta att göra vissa saker och se att det handlar om en transformation.

En av frågorna som Anders Nordh SKR, moderator i samtalet, lyfte var just ledares och förtroendevaldas roll i den här frågan.
– Ledare är inte de som tar fram de tekniska lösningarna utan de som sätter målen, följer upp målen och kan svara på frågan varför vi ska dit vi ska, och som sätter en öppen och lärande kultur, sa Karolina Johansson.

– Den politiska rollen är att understödja, finansiera och möjliggöra, sa Nicklas Sandström.

En annan viktigt fråga handlade om att motverka det digitala utanförskapet som finns i vårt samhälle och där uttryckte Rickard Carstedt:
– Att bygga ut bredbandsnätet, men också att bygga servicekontor ditt människor kan gå och få stöd och hjälp att göra saker digitalt, är två viktiga lösningar.
Nicklas Sandström lade också till att:
– När fler människor själva har möjlighet att själva lösa frågor digitalt, frigörs tid för att hjälpa den grupp som hamnat utanför.

Sara Lewerentz berättade om hur man ställt om inom vården under pandemin, till exempel till mobilincheckning för att minska smittspridning och hon lyfte även att när gäller digitala vårdmöten är vi bäst i landet. Hon tog också upp att HR-frågan är en mycket viktig aspekt. Digitalisering handlar om förflyttning, inte att medarbetare inte behövs utan att det handlar om att arbetet förändras.

Hela panelsamtalet och seminariet i sin helhet där även Johan Forsberg och Kent Persson från DigJourney deltog, kommer att göras tillgängligt här på webben och på Region Västerbottens YouTube. Vi återkommer med mer information.

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan