Årets Mötesplats sänds från Sara kulturhus i Skellefteå

– Vi behöver mötas, för att utveckla nya idéer och bli inspirerade av andras tankar. Tillsammans skapar vi framtiden, säger Maria Ekberg Brännström, VD Sara kulturhus.

Västerbotten är en global pionjär när det handlar om hållbarhet och därför känns det extra roligt att årets Mötesplats Digitala Västerbotten planeras att sändas från Sara Kulturhus som är ett av världens högsta trähus. Höga hus har alltid varit en signal för en plats som driver utveckling.

Sara kulturhus är en symbol för att vi vågar och kan, men också för kreativitet och samverkan. Det är ett bygge som inte hade kunnat göras om man inte hade jobbat tillsammans. Tilliten till kunskapen och expertisen mellan arkitekterna, ingenjörerna, träindustrin och forskning var det som möjliggjorde projektet

Med allt vi nu har framför oss vad det gäller tillväxt, låt oss då sätta ambitionen att det ska bli större hållbara samhällen vi skapar.

Hur gör vi våra växande samhällen smartare, säkrare och bättre från ett hållbarhetsperspektiv? Bäst gör vi det tillsammans.

Maria Ekberg Brännström, VD Sara kulturhus

Anmäl dig här

5–6 december online och på plats i Skellefteå.

Föregångare i omställning

Digitaliseringen ger möjligheter för Västerbotten att vara “föregångare i omställning” – uppkopplad, jämlik och hållbar.

Till startssidan