Finalister Guldmolnet

Här är våra tre finalister med chans att vinna Västerbottens nya digitala utmärkelse Guldmolnet. Vinnaren koras den 14 december under Mötesplats Digitala Västerbottens kvällsprogram.  

Mer tid till vård

Intelligent automation och den digitala medarbetare Digge

Digge är en chatt-robot som avlastar Region Västerbottens medarbetare genom att svara på frågor inom serviceområdet. På så sätt frigörs personalen till mer tid för vård. Digge förstår och tolkar mänskligt språk och vägleder fram till en lösning. Dessutom jobbar den dygnet runt och svarar gärna på samma fråga om och om igen. 

 

Idén har utvecklats i Region Västerbottens-projektet Intelligent Automation av:

Erik Vallgren, chefsarkitekt och projektägare. Anny Levén, verksamhetsutvecklare digitalisering och projektledare. Nils Forsell, specialist digitalisering

Systemutvecklare: Olle Andersson, Hans Lennestål, Viktor Jonsson, Oskar Hauer, Klara Nesterud, Daniel Strid och Jacob Seidegård

Innehållsskapare i Digge: Cirka 25 personer från olika avdelningar och områden inom Region Västerbotten arbetar med att kontinuerligt lära upp Digge inom sina respektive expertisområden.

– Genom Digge blir personalen avlastad och kan lägga sin tid där det verkligen behövs mänsklig kontakt, säger Anny Levén.

Hur kom ni på idén?
Digge är en utvecklad version av en tidigare chatt-bot som vi såg hade en begränsad kapacitet. Den är ett sätt att tillgängliggöra automatiseringen för medarbetare.

Hur länge har ni hållit på?
Intelligent automation sedan 2020 och Digge har varit igång sedan april/maj 2022

Vilken effekt har det fått?
Digge har ersatt många repetitiva arbetsuppgifter och hjälper medarbetare med olika praktiska frågor. Den frigör tid som i stället kan användas till möten mellan människor, i situationer och frågor där det är viktigt med mänsklig kontakt.  

Framtidsplaner
Digge utvecklas hela tiden. Varje fredag släpps cirka 50 nya frågeområden med hjälp av närmare 25 medarbetare inom olika områden. Utvecklingen sker utifrån användarbeteenden, där man ser vad användare ofta vill få hjälp med eller letar information om. Möjligheten finns att utveckla Digge till att kommunicera även på engelska. Framöver ser vi även att vi kan koppla ihop Digge med chatt. 

 

Hälsosamt åldrande ska inte kosta

Dutt’n Go

Dutt’n Go är en digital bingogympa som ökar styrka, balans och gemenskap hos seniorer. Den syftar både till att minska risken för fallskador och ensamhet och är en version av den klassiska bingon men med inslag av rörelse. Dutt’n Go riktar sig till såväl föreningar som vård- och omsorgsboenden. Allt som krävs är att samlas fysiskt, skriva ut bingobrickor och starta spelet online via webbadressen  www.duttngo.se 

 

Idén har utvecklats på socialkontoret i Skellefteå kommun av: 
Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare Förebyggande arbete. Marianne Degerman, fysioterapeut och forskare. Lina Tjärnström, folkhälsostrateg

– Det här är ett 100% glädjeprojekt. Det har gått lätt för seniorerna har varit så drivande, säger Maria Pahlberg.

Hur kom ni på Dutt’n Go?
Det här är en del i arbetet med förebyggande insatser där vi vill kombinera hälsosamt åldrande och rörelseglädje med minskad ofrivillig ensamhet. Idén om just bingo kommer ur att bingo är något som de flesta vet vad det är, vilket gör det tillgängligt för många att delta. Dutt’n Go är framtagen tillsammans med seniorer under pandemin, via zoom, digitala sprintrar och digitala whiteboards och är inspirerat av ett skotskt projekt.

Hur länge har ni hållit på?
Första versionen kom i oktober 2021. Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Vilken effekt har det fått?
Cirka 3000 personer har provat. 98% vill spela igen och vi har fått mycket positiv feedback från användarna.

Framtidsplaner
Tillgängliggöra för fler samt anpassa för ytterligare målgrupper. Vi arbetar nu med en version för unga med funktionsvariationer. Dutt’n Go finns redan gratis och tillgängligt för allmänheten.

 

En genial blandning av analogt och digitalt

TIDA

Tida är ny digital lösning inom daglig verksamhet, där personer med funktionsvariationer självständigt kan registrera sin arbetstid. Det är en app eller en analog lösning med digitala bakomliggande system. TIDA ökar både kontroll och självkänsla hos användarna vid in- och utstämpling av arbetstid och förenklar administrationen som tidigare varit helt manuell och gjorts via ett kalkylark på papper.

 

Idén har utvecklats av Daglig verksamhet, stöd och service i Skellefteå kommun, genom:
Carina Norman, verksamhetsutvecklare och projektledare. Mona Eriksson, stödassistent. Inga-Lill Hultdin, stödassistent. Victoria Söderström, stödpedagog. Marcus Hedström, stödassistent

– Det bästa är att vi har självständiggjort brukarna och att de fått vara en del i utvecklingsprocessen, säger Carina Norman

Hur kom ni på idén?
Den tidigare manuella tidrapporteringen vid daglig verksamhet för personer med olika typer av intellektuella funktionsnedsättningar upplevdes som krånglig. Idén kom efter lång tids tankar om en lösning för att förenkla och initierades både av brukare och personal.

Hur länge har ni hållit på?
Projektet har testats i olika omgångar sedan våren 2021 och förväntas gå i skarp drift under vintern 2022.

Vilken effekt har det fått?
För brukarna har digitaliseringen inneburit att de fått ökad möjlighet att själva sköta sin tidrapportering vilket har lett till ökad självkänsla. För administrationen har det inneburit förenklingar och mindre risk för misstag som kunnat påverka utbetalningar.

Framtidsplaner
Visionen är att få detta system till all daglig verksamhet och att undersöka hur TIDA kan anpassas och användas för andra målgrupper och användningsområden i kommunen. Det finns redan ett intresse bland fler brukare. Ordet sprids när användarna berättar för sina vänner och bekanta.

Till startssidan