Bli partner

Mötesplats Digitala Västerbotten 2020 blir en högst aktuell och viktig konferens  inom verksamhetsutveckling, där vi räknar med stor uppslutning från både privat- och offentlig sektor. Samverkan har från starten varit vårt framgångskoncept och vi välkomnar dig att vara med! 

Som partner till Mötesplats Digitala Västerbotten kan du välja mellan alternativen: Huvudparter, Partner eller Junior Partner. Huvudparter och partner innebär exponering av ditt företag i olika format, både innan och under konferensen. Du får även fördelar gällande biljettinköp för deltagande samt rätten att kalla ditt företag för stolt Partner/Huvudparter till Mötesplats Digitala Västerbotten i alla de sammanhang där ditt företag vill förknippas med digitalt- eller annan form av regionalt- eller nationellt utvecklingsarbete.

Som Huvudparter får du ett större inflytande gällande konferensens genomförande, till exempel genom möjligheten att anordna ett seminarium, delta i rundabordsdiskussioner eller att i samarbete med Digitala Västerbotten erbjuda föreläsare. 

Som Junior Partner får du associations-, relations- och medverkansrättigheter till Mötesplats Digitala Västerbotten, men i en lite mer avskalad form än tidigare nämnda partnerskap. Som Junior Partner har du rätten att gå under benämningen officiell Junior Partner eller stolt Junior Partner till Digitala Västerbotten.

Låter det intressant? Hör av dig till Krister Ruth. 
krister.ruth@regionvasterbotten.se
070-663 75 63

Kontakta oss

Projektledare 
IDA LAESTANDER
tel: 073 – 069 91 16
ida.a.laestander@regionvasterbotten.se

Program
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling