Seminarium tisdag 8 december

Valbara parallella pass kl 14.30 - 16.00

Seminarium väljs i konferensens digitala miljö – ingen föranmälan krävs. Varje halvtimme avslutas med fem minuters paus för att ge möjlighet att växla mellan passen.

Onsdagens seminarier | Huvudprogrammet

Leda digitalisering

Moderator: Lena Mikaelsson, e-tjänsteutvecklare Vilhelmina kommun

14.30 - 16.00

Framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld

Vad krävs av dig som ledare för att vara relevant i en snabbrörlig värld och hur utvecklar vi vårt digitala ledarskap? Per Mosseby blandar föreläsning och samtal under hela passet fram till 16.00.

Per Mosseby, digitaliseringsexpert, rådgivare och författare

Bredband till alla - går det?

Moderator: Eva-Marie Marklund, Bredbandskoordinator, Region Västerbotten

14.30 - 16.00

Hur kopplar vi upp hela Västerbotten?

Kan Västerbotten vara en uppkopplad region där alla har bredband? AC-Net, Telia och Tele2 resonerar kring lärdomar och möjligheter –  du får vara med i samtalet.

Patrik Pozzolini, Strategichef Telia Infra
Björn Lindberg, Chef för mobil radio Tele2
David Lindström, VD ACnet

Ineras stöd till kommunerna

Moderator: Karin Bengtsson, strateg kommunal digitalisering Inera AB

14.30

Vad gör Inera?

Patrik Gertsson, avdelningschef på Inera, berättar hur Inera arbetar för att möta kommuners behov inom digitaliseringsområdet. Du kommer även att få exempel på tjänster som finns och pågående arbete. 

Patrik Gertsson, avdelningschef Inera AB
Karin Bengtsson, strateg kommunal digitalisering Inera AB

15.00

1177 Vårdguiden

Ineras arbete med 1177 vårdguiden och digitaliseringen av hälsovården.

David Ulfstrand, projektledare Inera AB
Linda Benedicto, digitaliseringsstrateg Inera AB

15.30

Arkinera - nätverk kring arkitektur

Peter Mannerhagen, IT-arkitekt Inera AB 
Thomas Kvist, projektledare RUN

Innovation- från världen till Västerbotten

Moderator: Hello future och Malin Bergvall, Verksamhetsstrateg Skellefteå kommun

14.30

Vad innebär innovation för offentlig sektor?

Vilket synsätt på innovation behöver offentlig sektor för att lyckas?

Johan Lager, Hello Future

15.00

Innovationsarbete i praktiken

Modeller och metodik för att skapa struktur i ert innovationsarbete.

Samuel Stenberg Hello Future

15.30

Todej, din digitala coach, ett digitalt stöd för personers med funktionsvarationer

Carina tar med oss på en unik resa och svara på frågan  – hur jobbar vi med innovation från brukarinviolvering till upphandlingsprocess?

Carina Norman, Verksamhetsutvecklare Socialkontoret Skellefteå kommun

Smart Landsbygd

Moderator: Maria Olofsson, Verksamhetsledare Uminova Innovation

14.30

Digitalisering i glesbygd - exempel från projektet Digifysiska vårdkontakter för särskilda boenden

Vilka förutsättningar och förmågor behövs för att utveckla verksamheten med digitaliseringens möjligheter. Exempel från projektet Digifysiska vårdkontakter.

Mona Jonsson, projektledare RISE 
Mikael Lindfors, KSO Norsjö kommun och medlem av SKRs beredning för digitalisering

15.00

Digitala lösningar för landsbygen och världen

Jonas Berggren, CEO, Nordic Health Innovation AB

15.30

Rural Digital transformation

Erfarenheter från glesbygd i olika europeiska länder 

Clive Peckham, European Project Manager

Kan vi göra allt på distans?

Moderator: Johannes Hallman, digital strateg Storumans kommun

14.30

Kultur i realtid på distans

Mårten ger exempel på hur det nordiska nätverket Nordic Center for Digital Presence skapar säkra förbindelser med minimal fördröjning vilket kan förbättra samhällsservice, utbildning, kultur och inte minst förutsättningarna för företag inom kreativa näringar utanför centralorterna.

Mårten Fröjdö, Nordic Center for Digital presence NCDP

15.00

Social närhet i fysisk distansering

Hur för vi in social värme och interagerande i den kalla digitala världen? Att skapa interaktiva, engagerande digitala möten och utbildningar.

Tomas Marklund, Säljledare på NUITEQ

15.30

Västerbotten utan gränser

Digitalisering möjliggör att kunna ta tillvara på kompetenser där de finns. Västerbotten utan gränser  undersöker möjligheter att skapa en ny modell for digital nära vård och hållbar kompetensförsörjning genom att etablera en verksamhet i ett annat EU-land (Spanien)

Virginia Zazo, överläkare på hudkliniken i Umeå och projektledare för projektet Västerbotten utan gränser.

Årets program

  • Ett hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid
  • Digital transformation
  • Innovation och mångfald
  • Artificiell intelligens och etik
  • Fokusera och organisera för ett hållbart liv

Anmäl dig här

Mötesplats Digitala Västerbotten 2020
blir en komplett onlineupplevelse med föreläsare, seminarier och mingel. 
Lunch till lunch den 8-9 december.
Deltagaravgift 1000:- exkl. moms

Kontakta oss

Projektledare 
IDA LAESTANDER
tel: 073 – 069 91 16
ida.a.laestander@regionvasterbotten.se

Program
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling