Seminarium onsdag 9 december

Valbara parallella pass kl 09.30 - 11.00

Seminarium väljs i konferensens digitala miljö – ingen föranmälan krävs. Varje halvtimme avslutas med fem minuters paus för att ge möjlighet att växla mellan passen.

Tisdagens seminarier | Huvudprogrammet

 

Leda digitalisering

Moderator: Thomas Fritz, Digitaliseringsstrateg, God och nära vård Region Västerbotten

09.30

Digital transformation i Umeå kommun

Digital transformation står högt på Umeå kommuns agenda. Hur skapar vi de förutsättningar och den kultur som krävs för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter? En lägesrapport kring pågående arbete och vad som behöver göras.

Thomas Molén, Chief Digital Officer Umeå kommun

10.00

Sjukvårdens transformation

Ledarskap, medarbetarskap och nätverkande för att lyckas, Digitala transformationsledare från Region Västerbotten berättar om sitt arbete.

Nalika Tjärnberg, Avdelningschef e-hälsa Region Västerbotten

10.30

En hållbar digital strategi

Michael presenterar Skellefteå kommuns digitala strategi – ett levande dokument med principer för digital utveckling och innovation som stödjer verksamhetsutveckling.

Michael Carlberg Lax
, Chief Information Officer på Skellefteå kommun

Behovsdriven utveckling av e-tjänster

Moderator: Kaj Backman, samordnare digitalisering Region Västerbotten

09.30

Stöd för digitalisering som skapar nytta

Lars Hult, anvädbarhetsexpert Inera AB 
Pelle Östberg, interaktionsdesigner Inera AB

10.00

Räkna på nytta och kostnader

Hur vet vi om det går att räkna hem nyttan från våra investeringar? Amanda ger en praktisk guide för hur vi kan göra Nyttokalkylen, ett verktyg som hjälper oss att fokusera på nyttan – från utveckling till införande och uppföljning. 

Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker Inera AB

10.30

Service design, så jobbar Skellefteå och Umeå kommun

Karin Wikgren, enhetschef Digitala kontoret Skellefteå kommun
Mimmi Johansson, verksamhetsutvecklare Skellefteå kommun
Jenny Lindgren, E-servicestrateg Umeå kommun

Digital transformation i Västerbotten

Moderator: Marie Andervin, Digital transformation enabler, DigJourney

09.30

Undervisning och lärande på distans

Lärandets förutsättningar och möjligheter förändras i grunden i och med digitaliseringen och i Västerbotten utvecklas fjärrundervisning i samarbete med skolor i länet och Umeå universitet.

Linda Rudolsson, IT-pedagog, MediaCenter
Peter Hjelm, IT-pedagog, MediaCenter

10.00

55 minuter med regionbiblioteket

Utvecklingsarbete och stöd i en digital tid – i 55 minuter långa digitala mötespass arbetar Regionbiblioteket och kommunerna i Västerbotten för att utveckla bibliotekens verksamhet.

Jenny Lindmark Svedgård, Utvecklingsledare, bibliotek, Region Västerbotten

10.30

Rätt förutsättningar för automation - så gör du!

Automation innebär stora möjligheter för verksamheter som behöver arbeta smartare och använda kompetens på rätt sätt. För att lyckas fullt ut krävs mer än en fungerande teknisk lösning. Hur skapar man förutsättningar för automation, och varför är det viktigt? Du får ta del av konkreta exempel på hur Ekonomicenter i Skellefteå kommun förbereder för automation med digitalt transformationsarbete som bygger på en tydlig vision, delaktiga medarbetare och ett utforskande angreppssätt.

Jesper Öhman, Chef ekonomicenter, Skellefteå kommun
Julia Landsell, Verksamhetsutvecklare och innovationsledare Skellefteå kommun

Hur förbereder vi den digitala framtiden?

09.30

Gemensam Digital infrastruktur - nu kör vi!

Nu går vi från ord till handling vad gäller den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen kopplat till regeringens förslag till budget 2021 och framåt.

Daniel Antonsson, strateg på DIGG, myndigheten för digital förvaltning.

10.00

Erfarenheter från AI-projekt – hur kommer man igång med AI som ger verksamhetsnytta?

Regionen har bedrivit projekt där ”AI-hantverkare” labbat med AI och precis påbörjat ett projekt kring AI-strategier. Utifrån erfarenheterna kommer idéer att presenteras för hur man kan påbörja sin AI-resa, vare sig man kommer att köpa in färdiga AI-lösningar eller utveckla sina egna AI-lösningar.

Tomas Kvist, projektledare Region Västerbotten

10.30

Hur kan vi skapa nytta med öppna data?

Umeå kommun har gjort ett omtag när det gäller att jobba med öppna data. En nyckelfaktorer är att verksamheten ser värde av att dela sina data och känner ägarskap över den data de publicerar. Vi kommer att dela med oss av ett konkret exempel från verksamheten Bygglov som nu satsar på öppna data.

Maria Söderlind, projektledare Umeå kommun
Stefan Eriksson, verksamhetsutvecklare, Bygglov Umeå kommun

God och nära vård

Moderator: Niclas Forsling Projektledare, Glesbygdsmedicinskt centrum

09.30

God och nära vård

Katarzyna Wikström, Projektledare God och nära vård Region Västerbotten

10.00

Digitala tjänster i kommunerna

Mer information kommer inom kort.

10.30

Framtidens vård är din!

När vården fullt ut blir en integrerad del av i det digitala ekosystemet kommer du att kunna använda dina data och dina val för att få god och nära vård.

Bengt Andersson, Projektledare, Välfärdsteknologi, Nordens välfärdscenter
Andreas Lunqvist enhetschef Glesbygdsmedicinskt centrum

Politisk ledarskap i transformation

Moderator: Anders Nord, Projektledare Sveriges Kommuner och Regioner

09.30

Digital kompetens för beslutsfattare

Hur blir digitaliseringen en del av styrning och ledning?Erfarenheter och lärdomar från Sveriges kommuner och regioner.

Anders Nord, Projektledare Sektionen för Demokrati och Styrning Sveriges Kommuner och Regioner

10.00

Politiskt ledarskap

Vi lyfter de viktigaste utmaningarna för regional utveckling och hälso- och sjukvård samt hur styrning och ledning behöver utvecklas för att möjliggöra transformation.

Rickard Carstedt, Ordförande regionala utvecklingsnämnden
Nicklas Sandström (M), oppositionsråd Region Västerbotten och vice ordförande i Inera.
Johan Forsberg och Kent Persson DigJourney.

10.30

Transformation i kommun och region

Panelsamtal

Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör vid Region Västerbotten
Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Nicklas Sandström (M), oppositionsråd Region Västerbotten och vice ordförande i Inera

Årets program

  • Ett hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid
  • Digital transformation
  • Innovation och mångfald
  • Artificiell intelligens och etik
  • Fokusera och organisera för ett hållbart liv

Anmäl dig här

Mötesplats Digitala Västerbotten 2020
blir en komplett onlineupplevelse med föreläsare, seminarier och mingel. 
Lunch till lunch den 8-9 december.
Deltagaravgift 1000:- exkl. moms

Kontakta oss

Projektledare 
IDA LAESTANDER
tel: 073 – 069 91 16
ida.a.laestander@regionvasterbotten.se

Program
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling