Seminarium 2020 tisdag 8 december

Valbara parallella pass kl 14.30 - 16.00

Se alla seminarier här

Onsdagens seminarier 

Leda digitalisering

Moderator: Lena Mikaelsson, e-tjänsteutvecklare Vilhelmina kommun

14.30 - 16.00

Framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld

Vad krävs av dig som ledare för att vara relevant i en snabbrörlig värld och hur utvecklar vi vårt digitala ledarskap? Per Mosseby blandar föreläsning och samtal under hela passet fram till 16.00.

Per Mosseby, digitaliseringsexpert, rådgivare och författare

Bredband till alla - går det?

Moderator: Eva-Marie Marklund, Bredbandskoordinator, Region Västerbotten

14.30 - 16.00

Hur kopplar vi upp hela Västerbotten?

Kan Västerbotten vara en uppkopplad region där alla har bredband? AC-Net, Telia och Tele2 resonerar kring lärdomar och möjligheter –  du får vara med i samtalet.

Patrik Pozzolini, Strategichef Telia Infra
Björn Lindberg, Chef för mobil radio Tele2
David Lindström, VD ACnet
Karin Lindmark, Säljare Skellefteå kraft
Mikael Nyström, Projektledare Skellefteå kraft

Ineras stöd till kommunerna

Moderator: Karin Bengtsson, strateg kommunal digitalisering Inera AB

14.30

Vad gör Inera?

Du kommer möta Patrik Gertsson avdelningschef på Inera. Seminariet handlar om Inera och hur Inera arbetar för att möta kommunernas behov inom digitaliseringsområdet. Du kommer även att få exempel på tjänster som finns och pågående arbete.

Patrik Gertsson, avdelningschef Inera AB
Karin Bengtsson, strateg kommunal digitalisering Inera AB

15.00

Om konceptet Youmo och en kommande pilot för kommunerna

Vi gör ett nedslag i konceptet Youmo en webbplats, utbildning och vägledning som redan idag används av kommunerna för unga som är nya i Sverige. Därefter berättar vi mer om en kommande pilot där några kommuner får pröva på nationella e-tjänster och guidande innehåll inom ramen för 1177 Vårdguiden.

David Ulfstrand, projektledare Inera AB
Linda Benedicto, digitaliseringsstrateg Inera AB
Liselotte Nordh Rubulis, tjänstesamordnare och varumärkesstrateg Inera AB

15.30

Arkinera - nätverk kring arkitektur

Hur skulle det gå att bygga hus utan ritningar? Det skulle säkerligen bli både rörigt och dyrt. På samma sätt är det med en digitalisering utan en arkitektur som ger struktur och skapar ordning och reda kring olika system, databaser, processer och verksamhetsmål.

Under dagens seminarium presenteras projekt Arkinera som kommer att erbjuda sina deltagare kunskap att förstå och återanvända arkitektur som redan finns samt anpassa dessa till de egna behoven. 

Peter Mannerhagen, IT-arkitekt Inera AB 
Thomas Kvist, projektledare RUN

Innovation- från världen till Västerbotten

Moderator: Hello future och Malin Bergvall, Verksamhetsstrateg Skellefteå kommun

14.30

Vad innebär innovation för offentlig sektor?

Vilket synsätt på innovation behöver offentlig sektor för att lyckas?

Johan Lager, Hello Future

15.00

Innovationsarbete i praktiken

Modeller och metodik för att skapa struktur i ert innovationsarbete.

Samuel Stenberg Hello Future

15.30

Todej, din digitala coach, ett digitalt stöd för personers med funktionsvarationer

Carina tar med oss på en unik resa och svara på frågan  – hur jobbar vi med innovation från brukarinviolvering till upphandlingsprocess?

Carina Norman, Verksamhetsutvecklare Socialkontoret Skellefteå kommun

Smart Landsbygd

Moderator: Maria Olofsson, Verksamhetsledare Uminova Innovation

14.30

Digitala vårdkontakter för särskilda boenden

Vilka förutsättningar och förmågor behövs för att utveckla verksamheten med digitaliseringens möjligheter. Exempel från projektet Digifysiska vårdkontakter.

Mona Jonsson, projektledare RISE
Marie Näslund, Enhetschef, Malå kommun
Nasim Bergman Farrokhnia, Chefsläkare och forskningschef, Kry

15.00

Morgondagens teknik - färdig för implementering. Om drönare, 5G och hydrogen

Hur samverkar vi och tar tillvara de idéer och kompetenser som behövs för att skapa innovation? Vi får ta del av spännande exempel på industriell utveckling och veta mer om drönare, 5G och hydrogen.

Jonas Berggren,  projektledare Storumans kommun
Niklas Gustavsson, vice president Business Development & Governmental affairs, SAAB Digital Air Traffic Solution
Fredrik Tengel, Combitech Tf. Försäljningschef Norr

15.30

Hur kan vi nyttja tekniken till att skapa det samhälle vi vill leva i?

Panelsamtal kring möjligheter förutsättningar för innovativa lösningar i glesbygd att ge service på nya sätt och förändra samhället även i andra delar av Sverige och världen. 

Mikael Lindfors, KSO Norsjö kommun och medlem av SKRs beredning för digitalisering
Mona Jonsson, projektledare RISE
Jonas Berggren,  projektledare Storumans kommun
Niclas Gustavsson, vice president Business Development & Governmental affairs, SAAB Digital Air Traffic Solution
Fredrik Tengel, Combitech Tf. Försäljningschef Norr

Kan vi göra allt på distans?

Moderator: Johannes Hallman, digital strateg Storumans kommun

14.30

Kultur i realtid på distans

Mårten ger exempel på hur det nordiska nätverket Nordic Center for Digital Presence skapar säkra förbindelser med minimal fördröjning vilket kan förbättra samhällsservice, utbildning, kultur och inte minst förutsättningarna för företag inom kreativa näringar utanför centralorterna.

Mårten Fröjdö, Nordic Center for Digital presence NCDP

15.00

Social närhet i fysisk distansering

Hur för vi in social värme och interagerande i den kalla digitala världen? Att skapa interaktiva, engagerande digitala möten och utbildningar.

Tomas Marklund, Säljledare på NUITEQ

15.30

Västerbotten utan gränser

Digitalisering möjliggör att kunna ta tillvara på kompetenser där de finns. Västerbotten utan gränser  undersöker möjligheter att skapa en ny modell for digital nära vård och hållbar kompetensförsörjning genom att etablera en verksamhet i ett annat EU-land (Spanien)

Virginia Zazo, överläkare på hudkliniken i Umeå och projektledare för projektet Västerbotten utan gränser.

Anmäl dig här

Du kan delta online eller unna dig en guldbiljett och vara med på plats i kulturhuset. I en guldbiljett ingår även middag och underhållning.

7-8 december 2021.

Årets tema

”Det hållbara samhället i en digital tid” är konferensens röda tråd. Temat inbjuder till intressanta samtal om framtidens arbetsplats, den sociala hållbarheten och den nya tekniken och välfärden – när digitaliseringen inte längre är valbar.

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling