Seminarium 2020 onsdag 9 december

Valbara parallella pass kl 09.30 - 11.00

Se alla seminarier här

Tisdagens seminarier  

Leda digitalisering

Moderator: Thomas Fritz, Digitaliseringsstrateg, God och nära vård Region Västerbotten

09.30

Digital transformation i Umeå kommun

Digital transformation står högt på Umeå kommuns agenda. Hur skapar vi de förutsättningar och den kultur som krävs för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter? En lägesrapport kring pågående arbete och vad som behöver göras.

Thomas Molén, Chief Digital Officer Umeå kommun

10.00

Digitalisering och Hälso- och sjukvårdens transformation​

E-hälsa ingår i verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik vid Region Västerbotten.  I verksamhetsutveckling med teknik är frågor kring hur vi tar oss an ledarskap, medarbetarskap och nätverkande centralt för att lyckas. Perspektiv på dessa frågor belyses och vi får även höra en av Region Västerbottens digitala transformationsledare, Freya Johansson, berätta om sitt arbete.

Nalika Tjärnberg, Avdelningschef e-hälsa Region Västerbotten
Freya Johansson, Digital transformationsledare, Region Västerbotten

10.30

En hållbar digital strategi

Michael presenterar Skellefteå kommuns digitala strategi – ett levande dokument med principer för digital utveckling och innovation som stödjer verksamhetsutveckling.

Michael Carlberg Lax
, Chief Information Officer på Skellefteå kommun

Behovsdriven utveckling av e-tjänster

Moderator: Kaj Backman, samordnare digitalisering Region Västerbotten

09.30

Stöd för digitalisering som skapar nytta

För att samhällets digitalisering ska kunna utgå från reella behov och skapa bra användarnytta kan utveckling och införande av e-tjänster stödjas av metoder inom tjänstedesign. Seminariet beskriver vad detta kan innebära samt brukskvaliteter som exempel på kravställande egenskaper för att uppnå avsedd nytta.

Lars Hult, anvädbarhetsexpert Inera AB 
Pelle Östberg, interaktionsdesigner Inera AB

10.00

Räkna på nytta och kostnader

Hur vet vi om det går att räkna hem nyttan från våra investeringar? Amanda ger en praktisk guide för hur vi kan göra Nyttokalkylen, ett verktyg som hjälper oss att fokusera på nyttan – från utveckling till införande och uppföljning. 

Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker Inera AB

10.30

Service design, så jobbar Skellefteå och Umeå kommun

Umeå och Skellefteå kommun använder tjänstedesign som metod för att se behov och förstå invånarnas förväntningar. E-servicestrateg Jenny Lindgren berättar hur Umeå kommun jobbar på strategisk nivå för att ta fram en visionsprototyp. Karin Wikgren, digitala kontoret visar hur Skellefteå kommun använder tjänstedesign vid utveckling av e-tjänster.

Karin Wikgren, enhetschef Digitala kontoret Skellefteå kommun
Mimmi Johansson, verksamhetsutvecklare Skellefteå kommun
Jenny Lindgren, E-servicestrateg Umeå kommun

Digital transformation i Västerbotten

Moderator: Marie Andervin, Digital transformation enabler, DigJourney

09.30

Undervisning och lärande på distans

Lärandets förutsättningar och möjligheter förändras i grunden i och med digitaliseringen och i Västerbotten utvecklas fjärrundervisning i samarbete med skolor i länet och Umeå universitet.

Linda Rudolsson, IT-pedagog, MediaCenter
Peter Hjelm, IT-pedagog, MediaCenter

10.00

55 minuter med regionbiblioteket

Utvecklingsarbete och stöd i en digital tid – i 55 minuter långa digitala mötespass arbetar Regionbiblioteket och kommunerna i Västerbotten för att utveckla bibliotekens verksamhet.

Jenny Lindmark Svedgård, Utvecklingsledare, bibliotek, Region Västerbotten

10.30

Rätt förutsättningar för automation - så gör du!

Automation innebär stora möjligheter för verksamheter som behöver arbeta smartare och använda kompetens på rätt sätt. För att lyckas fullt ut krävs mer än en fungerande teknisk lösning. Hur skapar man förutsättningar för automation, och varför är det viktigt? Du får ta del av konkreta exempel på hur Ekonomicenter i Skellefteå kommun förbereder för automation med digitalt transformationsarbete som bygger på en tydlig vision, delaktiga medarbetare och ett utforskande angreppssätt.

Jesper Öhman, Chef ekonomicenter, Skellefteå kommun
Julia Landsell, Verksamhetsutvecklare och innovationsledare Skellefteå kommun

Hur förbereder vi den digitala framtiden?

Eva-Marie Marklund, Bredbandskoordinator, Region Västerbotten

09.30

Gemensam Digital infrastruktur - nu kör vi!

Nu går vi från ord till handling vad gäller den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen kopplat till regeringens förslag till budget 2021 och framåt.

Daniel Antonsson, strateg på DIGG, myndigheten för digital förvaltning.

10.00

Erfarenheter från AI-projekt – hur kommer man igång med AI som ger verksamhetsnytta?

Regionen har bedrivit projekt där ”AI-hantverkare” labbat med AI och precis påbörjat ett projekt kring AI-strategier. Utifrån erfarenheterna kommer idéer att presenteras för hur man kan påbörja sin AI-resa, vare sig man kommer att köpa in färdiga AI-lösningar eller utveckla sina egna AI-lösningar.

Tomas Kvist, projektledare Region Västerbotten

10.30

Hur kan vi skapa nytta med öppna data?

Umeå kommun har gjort ett omtag när det gäller att jobba med öppna data. En nyckelfaktorer är att verksamheten ser värde av att dela sina data och känner ägarskap över den data de publicerar. Vi kommer att dela med oss av ett konkret exempel från verksamheten Bygglov som nu satsar på öppna data.

Maria Söderlind, projektledare Umeå kommun
Stefan Eriksson, verksamhetsutvecklare, Bygglov Umeå kommun

God och nära vård

Moderator: Niclas Forsling Projektledare, Glesbygdsmedicinskt centrum

09.30

Digitala tjänster i kommunerna

En digitaliserad socialomsorg innebär fler och bättre tjänster till vår befolkning. En bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Billigare tjänsteproduktion samt ett minskat klimatavtryck. Vilhelmina kommun berättar om sina framtidsplaner!

Karl-Johan Ottosson, Kommunchef Vilhelmina kommun
Niclas Forsling, Projektledare, Glesbygdsmedicinskt centrum

10.00

God och nära vård

I omställningen av Sveriges sjukvårdssystem går Västerbotten och södra Lappland i bräschen. Digitala tjänster och arbetssätt och samverkan kring dessa över organisationsgränser är en förutsättning för att möta kommuninvånarnas behov i glesbefolkade områden.

Katarzyna Wikström, Projektledare God och nära vård Region Västerbotten

10.30

En nordisk överblick, hur ser trenden ut?

En nordisk överblick: Framtiden är en fullt integrerad vård och omsorgssystem, och den sitter på din handled redan idag.

Bengt Andersson, Projektledare, Välfärdsteknologi, Nordens välfärdscenter
Andreas Lunqvist enhetschef Glesbygdsmedicinskt centrum

Politiskt ledarskap i transformation

Moderator: Anders Nord, Projektledare Sveriges Kommuner och Regioner

09.30

Digital kompetens för beslutsfattare

Hur blir digitaliseringen en del av styrning och ledning? Erfarenheter och lärdomar från Sveriges kommuner och regioner.

Anders Nord, Projektledare Sektionen för Demokrati och Styrning Sveriges Kommuner och Regioner

10.00

Politiskt ledarskap

Vi lyfter de viktigaste utmaningarna för regional utveckling och hälso- och sjukvård samt hur styrning och ledning behöver utvecklas för att möjliggöra transformation.

Rickard Carstedt, Ordförande regionala utvecklingsnämnden
Nicklas Sandström (M), oppositionsråd Region Västerbotten och vice ordförande i Inera.
Johan Forsberg och Kent Persson DigJourney.

10.30

Transformation i kommun och region

Panelsamtal

Karolina Johansson, kommunchef Vännäs kommun
Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör vid Region Västerbotten
Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Nicklas Sandström (M), oppositionsråd Region Västerbotten och vice ordförande i Inera

Anmäl dig här

Du kan delta online eller unna dig en guldbiljett och vara med på plats i kulturhuset. I en guldbiljett ingår även middag och underhållning.

7-8 december 2021.

Årets tema

”Det hållbara samhället i en digital tid” är konferensens röda tråd. Temat inbjuder till intressanta samtal om framtidens arbetsplats, den sociala hållbarheten och den nya tekniken och välfärden – när digitaliseringen inte längre är valbar.

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling