Nomineringar 2022

Guldmolnet är ett nytt pris med syfte att uppmärksamma goda exempel och sprida kunskap som leder till ökad jämlikhet i den digitala utvecklingen. De som nominerats i år är verksamheter, arbetsgrupper organisationer och projekt som med användaren i fokus har utvecklat en verksamhet med stöd av digitaliseringens möjligheter. 

Arkinera verksamhetsarkitektur
Projektet har genom engagerande utbildningstillfällen ökat medvetenhet och kompetens hos kommunerna i Västerbotten kring vikten av verksamhetsplanering i samband med digital transformation.
Region Västerbotten

Digitala kontoret
Ett digitaliseringsstöd till kommuner i regionen som levererar autonomi och digitalisering genom att verkligen gräva i arbetssätt och behov innan någon teknisk lösning presenteras, så att förändringsviljan kommer från användaren. Skellefteå kommun.

Digital delaktighet vid kultur- och biblioteksavdelningen
I dialog med pensionärsföreningar har Digitalkollen café öppnats på Sara-kulturhus, där besökare i lugn och ro kan testa sig fram i det digitala, tillsammans med en coach. Koncept och material till andra bibliotek är framtaget. Skellefteå kommun.

Digitaliseringsgruppen
Ett nytt arbetssätt som robotiseringsförsök inom socialtjänsten och utveckling av e-tjänster har involverat invånare och medarbetare genom test och samarbeten. Gruppen har spridit kunskap och mod att testa, och bidragit till en mer jämlik digitalisering i Vilhelmina kommun.

Dutt’n Go
En digital bingogympa som ökar styrka, balans och gemenskap hos seniorer i Skellefteå och syftar till att minska risken för fallskador och ensamhet. Dutt’n Go erbjuder digital folkhälsa för alla och riktar sig till såväl föreningar som vård- och omsorgsboenden. Skellefteå kommun.

Ifo, enhet försörjningsstöd
Ett utvecklingsarbete som lett till digitala ansökningsmöjligheter och andra nytänkande sätt att nå socialtjänsten via digitala lösningar. Arbetssättet ger effektivitet i handläggning och förkortar vägen till beslut med ytterligare transparens. Vännäs kommun.

Intelligent automation och den digitala medarbetaren Digge
Digge är en chatt-robot för Region Västerbottens medarbetare. Den svarar på frågor dygnet runt inom serviceområdet, vilket tidigare krävde personal. Den förstår och tolkar mänskligt språk och vägleder fram till en lösning. Region Västerbotten.

Mer för fler
Ett projekt som arbetar för minskat digitalt utanförskap. De har utvecklat Teknikjakten, ett digitalt escaperoom där besökare lär sig om digital teknik. De har även tagit fram fortbildningsmaterial och gör föreläsningar för kommuner och organisationer. Umeå kommun.

Projekt digital ingång/hälsodigitalen
En digital kanal till vården dygnet runt, för rådgivning samt chatt med sjuksköterska och videosamtal. Tjänsten används av nio regioner och bidrar till en kulturförändring som sprider sig och får vårdcentralerna att vilja utveckla med stöd av digitalisering. Region Västerbotten.

Seniortorget
En ny satsning för seniorer att möta den demografiska och tekniska utvecklingen. Genom föreläsningar, informationsträffar och även individuellt stöd får seniorer bland annat lära sig använda olika digitala tjänster. Umeå kommun.

TIDA
En ny digital lösning inom dagligverksamhet där brukare självständigt registrerar sin arbetstid. En app eller en analog lösning med digitala bakomliggande system som förenklar administrationen och ökar både kontroll och självkänsla hos användarna. Skellefteå kommun.

Västerbotten utan gränser
Från början ett rekryteringsprojekt för att behålla kompetens i vården, där läkare och sjuksköterskor kan arbeta på distans från Spanien. Nu finns även resurser att ta emot läkare som vill få erfarenheter och studenter som vill slutföra sin utbildning i Spanien. Region Västerbotten.

Till startssidan